Ο κομπλεξικός δεν μπορεί, να φτάσει στο μεγαλείο και την απλότητα του χαρισματικού ή απλώς φυσιολογικού ανθρώπου.
Έχει επίγνωση της ανυπαρξίας του, δεν μπορεί να το χωνέψει και αναγκαστικά επιλέγει ανέντιμα μέσα για να τον πολεμήσει!
Η συμπεριφορά του είναι προβληματική κρύβοντας μία διαταραγμένη προσωπικότητα!
Καλημέρα μας αδέλφια και καλή λευτεριά.
Ο κομπλεξικός δεν μπορεί, να φτάσει στο μεγαλείο και την απλότητα του χαρισματικού ή απλώς φυσιολογικού ανθρώπου. Έχει επίγνωση της ανυπαρξίας του, δεν μπορεί να το χωνέψει και αναγκαστικά επιλέγει ανέντιμα μέσα για να τον πολεμήσει! Η συμπεριφορά του είναι προβληματική κρύβοντας μία διαταραγμένη προσωπικότητα! Καλημέρα μας αδέλφια και καλή λευτεριά.
0 Σχόλιο 0 Μοιράστηκε
Προωθημένο
Προωθημένο