Η αγάπη είναι μια ορμητική διάθεση να κάνεις ευτυχισμένο κείνον που αγαπάς, με έξοδά σου.
Στην ανάγκη, με θυσία και με ταπείνωση. Η αγάπη είναι προσφορά, δεν είναι κατοχή. ....κι είναι πάλι αγάπη που δίνεται.

Καλημέρα μας αδέλφια και καλή λευτεριά
Η αγάπη είναι μια ορμητική διάθεση να κάνεις ευτυχισμένο κείνον που αγαπάς, με έξοδά σου. Στην ανάγκη, με θυσία και με ταπείνωση. Η αγάπη είναι προσφορά, δεν είναι κατοχή. ....κι είναι πάλι αγάπη που δίνεται. Καλημέρα μας αδέλφια και καλή λευτεριά
Love
1
0 Σχόλιο 0 Μοιράστηκε
Προωθημένο
Προωθημένο