Μὴν ξεχνᾶτε τὰ ἀντίγραφα ἀσφαλείας (backup)!
Μὴν ξεχνᾶτε τὰ ἀντίγραφα ἀσφαλείας (backup)!
PC-POLYCLINIC.GR
Πάντα νὰ ἀποθηκεύετε τὴν ἐργασία σας! – My PC-PolyClinic
Μὴν ξεχνᾶτε ποτὲ νὰ ἀποθηκεύετε τὴν ἐργασία σας!! Ἒτσι, δὲν θὰ βρεθεῖτε ποτὲ στὴν δυσάρεστη θέση νὰ μὴν βρίσκετε τὰ ἀρχεῖα ποὺ ἒχετε δημιουργήσει σὲ μελλοντικὴ ἀναζήτησὴ σας, ἢ σὲ περίπτωση ξαφνικῆς ἀπενεργοποήσης τοῦ συστήματὸς σας (π.χ. ἀπὸ ξαφνικὴ διακοπὴ ρεύματος!). Ὁργανῶστε τὰ ἀρχεῖα σας θεματικὰ —δημιουργῶντας ἀντίστοιχους φακέλους ἢ Διαβάστε Περισσότερα ...
0 Σχόλιο 1 Μοιράστηκε
Προωθημένο
Προωθημένο