Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου: http://www.ελεύθερηβούληση.gr , http://www.ελευθερηβουληση.gr http://www.freevolition.gr . Τα Κανάλια μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , στο UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/user/freevolition .
ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΔΩ: http://www.freevolition.gr/cv.htm
Σύνδεσμοι κοινωνικών δικτύων
Πρόσφατες ενημερώσεις
 • ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΡΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ - ΜΟΙΧΕΙΑΝΤ1TV https://rumble.com/v3y5pik-ant1sodomtv.html , https://www.brighteon.com/1f97c353-1e2a-437e-bb5c-505707d0dd0e , https://ugetube.com/watch/bWqvUK4h2djL4D1 .
  ΜΑΤΘ. 5,27 ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΟΤΙ ΕΡΡΕΘΗ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ, ΟΥ ΜΟΙΧΕΥΣΕΙΣ.
  ΜΑΤΘ. 5,28 ΕΓΩ ΔΕ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΠΑΣ Ο ΒΛΕΠΩΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΠΙΘΥΜΗΣΑΙ ΑΥΤΗΝ ΗΔΗ ΕΜΟΙΧΕΥΣΕΝ ΑΥΤΗΝ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΟΥ.

  ΜΟΙΧΕΙΑTV ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ!!! ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑΜΠΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: "ΟΥ ΜΟΙΧΕΥΣΕΙΣ", ΛΕΝΕ ΤΑ ΣΟΔΟΜΟΚΑΝΑΛΑ!!! ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΠΩΡΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ Ο ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232). ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΑΝΗΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ: Γαλ. Κεφ. 1, στίχος 8 «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω».

  ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ;
  ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 9 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι. 11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· 14 ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· 17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.

  ΓΕΝ. 19,24 ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΕΒΡΕΞΕΝ ΕΠΙ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ ΘΕΙΟΝ, ΚΑΙ ΠΥΡ ΠΑΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ
  ΓΕΝ. 19,25 ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΑΥΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΧΩΡΟΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΟΛΕΣΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΤΕΛΛΟΝΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΓΗΣ.

  ΑΡΑΓΕ ΠΟΣΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗ; ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ Ή ΜΗΠΩΣ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΝΑ ΒΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ;
  Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ , https://www.freevolition.gr/AG%20kefalaia.7z ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ, "ΚΕΦΑΛΑΙΟΓΡΑΜΜΑΤΗ ΓΡΑΦΗ", ΠΟΥ ΓΡΑΦΤΗΚΕ Η ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΑΦΟΥ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΟ ΑΙΩΝΑ ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ Η ΓΡΑΦΗ ΜΕ ΠΕΖΑ - ΜΙΚΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΜΟΡΦΗΣ 7z ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΟΛΙΣ 1,7 ΜΒ. ΠΗΓΗ: Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ: https://www.myriobiblos.gr/bible/default.asp .
  (ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7-Zip , https://www.7-zip.org/ και να το διαβάσετε με το Microsoft Office Word Ή ΜΕ ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ https://el.libreoffice.org/ ).

  ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
  (ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
  ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.
  "ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666.

  Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ https://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.

  82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2022 (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .

  ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΑ, ΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ; (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/v3tphga-rfid-without-knowing-its-encrypted-content-on-the-chip666.html , https://www.brighteon.com/78eefe9e-bdcc-4b4c-ae48-c95e2e1ddf4b , https://ugetube.com/watch/e2O3bgFhROFC8TE .
  ΥΣΤΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΚΡΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΨΥΧΑΣΘΕΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΤΗΣ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ.

  Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ https://www.freevolition.gr/holyeros.htm
  (ΠΡΙΝ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΡΘΡΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ:
  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ;
  ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΠΑΝΤΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ... ΓΙΑΤΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑΣ ΘΕΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΕΝΑ ΑΓΙΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ.
  ΕΚΕΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ. ΑΛΛΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ "ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ" ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΣ ΦΩΝΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΡΕΛΟΣ. ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ "ΤΡΕΛΟΣ" ΚΑΘΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΘΕΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ «ΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑ ΒΑΡΗ ΒΑΣΤΑΖΟΝΤΕΣ» ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΩΣ ΤΡΕΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΙΚΟ ΒΙΟ...)... https://www.freevolition.gr/holyeros.htm ...

  ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
  Ευστάθιος Μοσχοβίτης
  Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site https://www.ελεύθερηβούληση.gr , https://www.ελευθερηβουληση.gr , https://www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20231125103120/https://www.freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
  ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΡΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ - ΜΟΙΧΕΙΑΝΤ1TV https://rumble.com/v3y5pik-ant1sodomtv.html , https://www.brighteon.com/1f97c353-1e2a-437e-bb5c-505707d0dd0e , https://ugetube.com/watch/bWqvUK4h2djL4D1 . ΜΑΤΘ. 5,27 ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΟΤΙ ΕΡΡΕΘΗ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ, ΟΥ ΜΟΙΧΕΥΣΕΙΣ. ΜΑΤΘ. 5,28 ΕΓΩ ΔΕ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΠΑΣ Ο ΒΛΕΠΩΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΠΙΘΥΜΗΣΑΙ ΑΥΤΗΝ ΗΔΗ ΕΜΟΙΧΕΥΣΕΝ ΑΥΤΗΝ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΟΥ. ΜΟΙΧΕΙΑTV ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ!!! ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑΜΠΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: "ΟΥ ΜΟΙΧΕΥΣΕΙΣ", ΛΕΝΕ ΤΑ ΣΟΔΟΜΟΚΑΝΑΛΑ!!! ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΠΩΡΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ Ο ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232). ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΑΝΗΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ: Γαλ. Κεφ. 1, στίχος 8 «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω». ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ; ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 9 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι. 11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· 14 ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· 17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ. ΓΕΝ. 19,24 ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΕΒΡΕΞΕΝ ΕΠΙ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ ΘΕΙΟΝ, ΚΑΙ ΠΥΡ ΠΑΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ ΓΕΝ. 19,25 ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΑΥΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΧΩΡΟΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΟΛΕΣΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΤΕΛΛΟΝΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΓΗΣ. ΑΡΑΓΕ ΠΟΣΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗ; ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ Ή ΜΗΠΩΣ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΝΑ ΒΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ; Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ , https://www.freevolition.gr/AG%20kefalaia.7z ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ, "ΚΕΦΑΛΑΙΟΓΡΑΜΜΑΤΗ ΓΡΑΦΗ", ΠΟΥ ΓΡΑΦΤΗΚΕ Η ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΑΦΟΥ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΟ ΑΙΩΝΑ ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ Η ΓΡΑΦΗ ΜΕ ΠΕΖΑ - ΜΙΚΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΜΟΡΦΗΣ 7z ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΟΛΙΣ 1,7 ΜΒ. ΠΗΓΗ: Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ: https://www.myriobiblos.gr/bible/default.asp . (ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7-Zip , https://www.7-zip.org/ και να το διαβάσετε με το Microsoft Office Word Ή ΜΕ ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ https://el.libreoffice.org/ ). ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού (ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ) ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ. "ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666. Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ https://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. 82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2022 (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions . ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΑ, ΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ; (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/v3tphga-rfid-without-knowing-its-encrypted-content-on-the-chip666.html , https://www.brighteon.com/78eefe9e-bdcc-4b4c-ae48-c95e2e1ddf4b , https://ugetube.com/watch/e2O3bgFhROFC8TE . ΥΣΤΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΚΡΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΨΥΧΑΣΘΕΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΤΗΣ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ. Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ https://www.freevolition.gr/holyeros.htm (ΠΡΙΝ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΡΘΡΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ; ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΠΑΝΤΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ... ΓΙΑΤΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑΣ ΘΕΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΕΝΑ ΑΓΙΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ. ΕΚΕΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ. ΑΛΛΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ "ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ" ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΣ ΦΩΝΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΡΕΛΟΣ. ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ "ΤΡΕΛΟΣ" ΚΑΘΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΘΕΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ «ΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑ ΒΑΡΗ ΒΑΣΤΑΖΟΝΤΕΣ» ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΩΣ ΤΡΕΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΙΚΟ ΒΙΟ...)... https://www.freevolition.gr/holyeros.htm ... ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ευστάθιος Μοσχοβίτης Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site https://www.ελεύθερηβούληση.gr , https://www.ελευθερηβουληση.gr , https://www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20231125103120/https://www.freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
  3 Σχόλιο 0 Μοιράστηκε
 • ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ! ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΑΣΚΟΓΕΛΩΝΤΑΣ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ https://rumble.com/v3xra51-666-mark-rfidchip-of-antichrist-is-the-road-for-hell.html , https://ugetube.com/watch/9Idkesj9eu3Zhkf , https://www.brighteon.com/1a0d7aff-d371-4290-b0ff-663437d171a7 .
  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13, ΣΤΙΧΟΙ 15-18: «ΚΑΙ ΕΔΟΘΗ ΑΥΤΩ ΠΝΕΥΜΑ ΔΟΥΝΑΙ ΤΗ ΕΙΚΟΝΙ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ, ΙΝΑ ΚΑΙ ΛΑΛΗΣΗ Η ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ, ΟΣΟΙ ΕΑΝ ΜΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩΣΙ ΤΗ ΕΙΚΟΝΙ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ, ΙΝΑ ΑΠΟΚΤΑΝΘΩΣΙ. ΚΑΙ ΠΟΙΕΙ ΠΑΝΤΑΣ, ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΤΩΧΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ, ΙΝΑ ΔΩΣΩΣΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΧΑΡΑΓΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΙ ΙΝΑ ΜΗ ΤΙΣ ΔΥΝΗΤΑΙ ΑΓΟΡΑΣΑΙ Η ΠΩΛΗΣΑΙ ΕΙ ΜΗ Ο ΕΧΩΝ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ, ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ Η ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ. ΩΔΕ Η ΣΟΦΙΑ ΕΣΤΙΝ· Ο ΕΧΩΝ ΝΟΥΝ ΨΗΦΙΣΑΤΩ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ· ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΑΡ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΣΤΙ· ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΥ ΧΞΣ=666».

  ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΑ, ΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ; (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/v3tphga-rfid-without-knowing-its-encrypted-content-on-the-chip666.html , https://www.brighteon.com/78eefe9e-bdcc-4b4c-ae48-c95e2e1ddf4b , https://ugetube.com/watch/e2O3bgFhROFC8TE .
  ΥΣΤΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΚΡΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΨΥΧΑΣΘΕΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΤΗΣ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ.

  ΓΕΝ. 1 ,26 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ· ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ. Από την επίσημη Ιστοσελίδα του ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ (Α)ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v3wpl4a-gen-1924-sodom-and-gomorrah-are-destroyed.html , https://www.brighteon.com/ab8c1b11-551b-4172-a657-6204be8f854f , https://ugetube.com/watch/Zdd8dpTG5dnkiCB .
  ΓΕΝ. 1,27 ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ, ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ.

  ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
  Ευστάθιος Μοσχοβίτης
  Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site https://www.ελεύθερηβούληση.gr , https://www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20231125103120/https://www.freevolition.gr/ ,
  https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive .
  Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr .
  Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
  ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ! ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΑΣΚΟΓΕΛΩΝΤΑΣ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ https://rumble.com/v3xra51-666-mark-rfidchip-of-antichrist-is-the-road-for-hell.html , https://ugetube.com/watch/9Idkesj9eu3Zhkf , https://www.brighteon.com/1a0d7aff-d371-4290-b0ff-663437d171a7 . ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13, ΣΤΙΧΟΙ 15-18: «ΚΑΙ ΕΔΟΘΗ ΑΥΤΩ ΠΝΕΥΜΑ ΔΟΥΝΑΙ ΤΗ ΕΙΚΟΝΙ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ, ΙΝΑ ΚΑΙ ΛΑΛΗΣΗ Η ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ, ΟΣΟΙ ΕΑΝ ΜΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩΣΙ ΤΗ ΕΙΚΟΝΙ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ, ΙΝΑ ΑΠΟΚΤΑΝΘΩΣΙ. ΚΑΙ ΠΟΙΕΙ ΠΑΝΤΑΣ, ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΤΩΧΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ, ΙΝΑ ΔΩΣΩΣΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΧΑΡΑΓΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΙ ΙΝΑ ΜΗ ΤΙΣ ΔΥΝΗΤΑΙ ΑΓΟΡΑΣΑΙ Η ΠΩΛΗΣΑΙ ΕΙ ΜΗ Ο ΕΧΩΝ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ, ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ Η ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ. ΩΔΕ Η ΣΟΦΙΑ ΕΣΤΙΝ· Ο ΕΧΩΝ ΝΟΥΝ ΨΗΦΙΣΑΤΩ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ· ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΑΡ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΣΤΙ· ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΥ ΧΞΣ=666». ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΑ, ΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ; (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/v3tphga-rfid-without-knowing-its-encrypted-content-on-the-chip666.html , https://www.brighteon.com/78eefe9e-bdcc-4b4c-ae48-c95e2e1ddf4b , https://ugetube.com/watch/e2O3bgFhROFC8TE . ΥΣΤΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΚΡΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΨΥΧΑΣΘΕΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΤΗΣ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ. ΓΕΝ. 1 ,26 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ· ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ. Από την επίσημη Ιστοσελίδα του ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ (Α)ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v3wpl4a-gen-1924-sodom-and-gomorrah-are-destroyed.html , https://www.brighteon.com/ab8c1b11-551b-4172-a657-6204be8f854f , https://ugetube.com/watch/Zdd8dpTG5dnkiCB . ΓΕΝ. 1,27 ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ, ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ. ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ευστάθιος Μοσχοβίτης Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site https://www.ελεύθερηβούληση.gr , https://www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20231125103120/https://www.freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
  5 Σχόλιο 0 Μοιράστηκε
 • ΓΕΝ. 1 ,26 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ· ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ. Από την επίσημη Ιστοσελίδα του ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ (Α)ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ https://rumble.com/v3wpl4a-gen-1924-sodom-and-gomorrah-are-destroyed.html , https://www.brighteon.com/ab8c1b11-551b-4172-a657-6204be8f854f , https://ugetube.com/watch/Zdd8dpTG5dnkiCB .
  ΓΕΝ. 1,27 ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ, ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ.
  Από την επίσημη Ιστοσελίδα του ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ (Α)ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ https://archeia.moec.gov.cy/sm/748/PPT_for_HOMBAT.pdf , ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΟΒΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΕΣ;
  ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ;
  ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 9 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι. 11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· 14 ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· 17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.

  ΓΕΝ. 19,24 ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΕΒΡΕΞΕΝ ΕΠΙ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ ΘΕΙΟΝ, ΚΑΙ ΠΥΡ ΠΑΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ
  ΓΕΝ. 19,25 ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΑΥΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΧΩΡΟΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΟΛΕΣΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΤΕΛΛΟΝΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΓΗΣ.

  ΑΡΑΓΕ ΠΟΣΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗ; ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ Ή ΜΗΠΩΣ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΝΑ ΒΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ;
  Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ , Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ https://www.freevolition.gr/AG%20kefalaia.7z ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ, "ΚΕΦΑΛΑΙΟΓΡΑΜΜΑΤΗ ΓΡΑΦΗ", ΠΟΥ ΓΡΑΦΤΗΚΕ Η ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΑΦΟΥ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΟ ΑΙΩΝΑ ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ Η ΓΡΑΦΗ ΜΕ ΠΕΖΑ - ΜΙΚΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΜΟΡΦΗΣ 7z ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΟΛΙΣ 1,7 ΜΒ. ΠΗΓΗ: Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ: https://www.myriobiblos.gr/bible/default.asp .
  (ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7-Zip , https://www.7-zip.org/ και να το διαβάσετε με το Microsoft Office Word Ή ΜΕ ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ https://el.libreoffice.org/ ).

  ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
  (ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
  ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.
  "ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666.

  Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ https://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.

  82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2022 (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .

  ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΑ, ΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ; (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/v3tphga-rfid-without-knowing-its-encrypted-content-on-the-chip666.html , https://www.brighteon.com/78eefe9e-bdcc-4b4c-ae48-c95e2e1ddf4b , https://ugetube.com/watch/e2O3bgFhROFC8TE .
  ΥΣΤΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΚΡΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΨΥΧΑΣΘΕΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΤΗΣ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ.

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΤΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΑΣ.
  Ευστάθιος Μοσχοβίτης, δημιουργός (σύνταξη των κειμένων, σχεδίαση της μορφής της σελίδας με βίντεο, εικόνες...) και μοναδικος υπεύθυνος της παρούσας Ορθόδοξης Ομολογιακής και "όχι συμβατικής δημοσιογραφικής" (αλλά ως λειτουργήματος) Ιστοσελίδας "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ https://www.freevolition.gr " χωρίς κανένα χρηματικό έσοδο ούτε διαφημίσεις ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ/ΜΑΣ (ΟΣΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΙ) ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
  ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΘΑ ΣΩΘΩ ΓΙΑΤΙ ΘΑΡΡΩ ΜΟΥ ΑΞΙΖΕΙ Η ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ. Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΟΝΟ ΞΕΡΕΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΩΘΕΙ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΑΧΡΙ (ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΡΑΦΩ "ΑΡΧΙ" ΑΝΤΙ ΓΙΑ "ΑΧΡΙ") ΘΑΝΑΤΟΥ ΟΠΩΣ Ο ΛΗΣΤΗΣ "ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ".

  Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ https://www.freevolition.gr/holyeros.htm
  (ΠΡΙΝ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΡΘΡΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ:
  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ;
  ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΠΑΝΤΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ... ΓΙΑΤΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑΣ ΘΕΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΕΝΑ ΑΓΙΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ.
  ΕΚΕΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ. ΑΛΛΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ "ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ" ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΣ ΦΩΝΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΡΕΛΟΣ. ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ "ΤΡΕΛΟΣ" ΚΑΘΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΘΕΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ «ΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑ ΒΑΡΗ ΒΑΣΤΑΖΟΝΤΕΣ» ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΩΣ ΤΡΕΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΙΚΟ ΒΙΟ...)... https://www.freevolition.gr/holyeros.htm ...

  ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
  Ευστάθιος Μοσχοβίτης
  Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site https://www.ελεύθερηβούληση.gr , https://www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20230611000918/http://freevolition.gr , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
  ΓΕΝ. 1 ,26 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ· ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ. Από την επίσημη Ιστοσελίδα του ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ (Α)ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ https://rumble.com/v3wpl4a-gen-1924-sodom-and-gomorrah-are-destroyed.html , https://www.brighteon.com/ab8c1b11-551b-4172-a657-6204be8f854f , https://ugetube.com/watch/Zdd8dpTG5dnkiCB . ΓΕΝ. 1,27 ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ, ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ. Από την επίσημη Ιστοσελίδα του ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ (Α)ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ https://archeia.moec.gov.cy/sm/748/PPT_for_HOMBAT.pdf , ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΟΒΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΕΣ; ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ; ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 9 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι. 11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· 14 ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· 17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ. ΓΕΝ. 19,24 ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΕΒΡΕΞΕΝ ΕΠΙ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ ΘΕΙΟΝ, ΚΑΙ ΠΥΡ ΠΑΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ ΓΕΝ. 19,25 ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΑΥΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΧΩΡΟΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΟΛΕΣΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΤΕΛΛΟΝΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΓΗΣ. ΑΡΑΓΕ ΠΟΣΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗ; ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ Ή ΜΗΠΩΣ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΝΑ ΒΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ; Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ , Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ https://www.freevolition.gr/AG%20kefalaia.7z ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ, "ΚΕΦΑΛΑΙΟΓΡΑΜΜΑΤΗ ΓΡΑΦΗ", ΠΟΥ ΓΡΑΦΤΗΚΕ Η ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΑΦΟΥ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΟ ΑΙΩΝΑ ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ Η ΓΡΑΦΗ ΜΕ ΠΕΖΑ - ΜΙΚΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΜΟΡΦΗΣ 7z ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΟΛΙΣ 1,7 ΜΒ. ΠΗΓΗ: Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ: https://www.myriobiblos.gr/bible/default.asp . (ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7-Zip , https://www.7-zip.org/ και να το διαβάσετε με το Microsoft Office Word Ή ΜΕ ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ https://el.libreoffice.org/ ). ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού (ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ) ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ. "ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666. Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ https://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. 82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2022 (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions . ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΑ, ΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ; (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/v3tphga-rfid-without-knowing-its-encrypted-content-on-the-chip666.html , https://www.brighteon.com/78eefe9e-bdcc-4b4c-ae48-c95e2e1ddf4b , https://ugetube.com/watch/e2O3bgFhROFC8TE . ΥΣΤΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΚΡΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΨΥΧΑΣΘΕΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΤΗΣ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΤΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΑΣ. Ευστάθιος Μοσχοβίτης, δημιουργός (σύνταξη των κειμένων, σχεδίαση της μορφής της σελίδας με βίντεο, εικόνες...) και μοναδικος υπεύθυνος της παρούσας Ορθόδοξης Ομολογιακής και "όχι συμβατικής δημοσιογραφικής" (αλλά ως λειτουργήματος) Ιστοσελίδας "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ https://www.freevolition.gr " χωρίς κανένα χρηματικό έσοδο ούτε διαφημίσεις ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ/ΜΑΣ (ΟΣΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΙ) ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΘΑ ΣΩΘΩ ΓΙΑΤΙ ΘΑΡΡΩ ΜΟΥ ΑΞΙΖΕΙ Η ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ. Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΟΝΟ ΞΕΡΕΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΩΘΕΙ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΑΧΡΙ (ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΡΑΦΩ "ΑΡΧΙ" ΑΝΤΙ ΓΙΑ "ΑΧΡΙ") ΘΑΝΑΤΟΥ ΟΠΩΣ Ο ΛΗΣΤΗΣ "ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ". Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ https://www.freevolition.gr/holyeros.htm (ΠΡΙΝ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΡΘΡΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ; ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΠΑΝΤΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ... ΓΙΑΤΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑΣ ΘΕΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΕΝΑ ΑΓΙΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ. ΕΚΕΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ. ΑΛΛΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ "ΦΩΝΑΞΟΥΜΕ" ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΣ ΦΩΝΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΡΕΛΟΣ. ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ "ΤΡΕΛΟΣ" ΚΑΘΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΘΕΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ «ΑΛΛΗΛΩΝ ΤΑ ΒΑΡΗ ΒΑΣΤΑΖΟΝΤΕΣ» ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΩΣ ΤΡΕΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΙΚΟ ΒΙΟ...)... https://www.freevolition.gr/holyeros.htm ... ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ευστάθιος Μοσχοβίτης Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site https://www.ελεύθερηβούληση.gr , https://www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20230611000918/http://freevolition.gr , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
  0 Σχόλιο 0 Μοιράστηκε
 • ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΑ, ΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ; https://rumble.com/v3tphga-rfid-without-knowing-its-encrypted-content-on-the-chip666.html , https://www.brighteon.com/78eefe9e-bdcc-4b4c-ae48-c95e2e1ddf4b , https://ugetube.com/watch/e2O3bgFhROFC8TE .
  ΥΣΤΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΚΡΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΨΥΧΑΣΘΕΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΤΗΣ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ.

  [«ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΖΗΤΑΩ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΩ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΑ ΟΣΟ ΕΝΑΣ ΗΛΙΟΣ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ». ΓΙΑΤΙ (ΣΤΑ ΜΑΛΛΟΝ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ) Η ΞΑΦΝΙΚΗ «ΑΓΑΠΗ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟΥ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ) ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΑΛΛΑ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΠΩΣ ΛΕΜΕ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ (ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ) ΑΝ ΔΕΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΑΓΩΜΕΝ ΚΑΙ ΠΙΩΜΕΝ, ΑΥΡΙΟΝ ΓΑΡ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΜΕΝ» ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ; ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΚΕΥΟΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΥΛΙΣΤΙΚΗΣ ΗΔΟΝΗΣ... Γιατί «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)»].

  ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΕΙΤΕ ΟΧΙ ΟΤΙ ΒΙΩΝΟΥΜΕ) ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ MICROCHIP ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΠΩΣ ΖΗΤΑΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΣΟΔΟΜΟΒΟ(Υ)ΛΕΤΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ;... ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΕ(Υ)ΤΕΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΘΕΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΧΡΟΝΑ ΠΑΙΔΙΑ!... ΟΠΩΣ ΘΕΛΗΣΑΤΕ ΝΑ ΒΙΑΣΑΤΕ ΤΗΝ ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666... http://www.freevolition.gr/666.htm , http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .

  Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ... «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Αδιαιρέτου Τριάδος». Άρθρο 2, παράγραφος 1: «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». Άρθρο 3, παράγραφος 1: «Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας τoυ Xριστoύ. H Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Kύριo ημών Iησoύ Xριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Mεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία τoυ Xριστoύ• τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις». Άρθρο 5, παράγραφος 3: «H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη». Άρθρο 5, παράγραφος 1: «Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη». Άρθρο 13, παράγραφος 2: «H άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη» (ΩΣΤΟΣΟ, Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΙΗΣ ΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΩΣ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΙΚΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΣΑΦΩΣ ΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ! ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΘΑ ΩΣ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΑΙΩΝΙΑ ΑΞΙΑ ΑΓΙΟΥ ΗΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΕΤΩΠΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ). Άρθρo 16, παράγραφος 2: «H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτoυς και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες» https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA1_1.pdf .

  ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ, (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ) ΕΚΠΟΡΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ Η ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΒΙΑΙΗ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΦΥΣΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΘΕΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΝΟΜΙΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!... ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ, ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ, ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΜΕΝΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ ΤΟ 1821 ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΗ) ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ... ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΗΡΩΙΚΑ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ... ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΙΟΥΔΕΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΙΣΤΙΑ.

  ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΟΤΙ «Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗ: ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ. 3». «ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΦΙΜΩΤΡΟ-ΜΑΣΚΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ, ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ, ΚΛΠ.): ΝΟΜΟΣ 3418, ΑΡΘΡΟ 12, παράγραφος 1». ΑΣ ΤΑ ΜΑΘΟΥΜΕ! ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΕΙΝΑΙ! ΑΣ ΤΑ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΕΣΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ... ΝΟΜΟΣ 3418, ΦΕΚ Α 287, 2005 , Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή». ΚΑΙ Άρθρο 1, παράγραφος 1: «Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου» (ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΦΙΜΩΤΡΟ-ΜΑΣΚΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ, ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΛΠ.) http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL87e_1TwhCA6l5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuShNcuKhBiRFLkjKDF2ovfg3HT3E7t8pK1PiSVF8gO4V .

  ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΠΑΛΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΟΜΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΓΕΝΟΚΟΤΟΝΙΚΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΝΟΜΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2026), ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΕΟΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΑΠΟ ΑΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΙΤΙΑ ΑΝ ΠΟΥΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ... ΟΠΩΣ ΕΠΡΑΞΑΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ... ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΕΧΘΗΚΑΝ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΒΟΛΟ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ, ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΑ ΕΚΤΡΩΜΕΝΑ ΕΜΒΡΥΑ!... ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΑΜΩΝΑ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΙΣΧΥΡΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ...

  82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2022 (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .

  Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 , https://ugetube.com/watch/vDap3ekBr4ivQJl , https://rumble.com/vhp3q1-29724697.html . ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ www.freevolition.gr ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

  ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ 2021 ΟΠΩΣ Η ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΤΟ 1976 ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΑΓΟΡΕΨΑΝ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ. CORONAVIRUS 2021 LIKE SWINE FLU 1976 IN USA WITH MANY DEATHS AND INJURIES FROM VACCINE UNTIL THEY STOPPED THE VACCINE OF DEATH. SHARE-ΔΙΑΔΩΣΤΕ https://www.brighteon.com/0a9d2d0f-91b5-47b6-a91a-9cf69cb27f6d .

  Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ, ΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ, ΩΣΤΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ (ΟΥΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ) ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΡΩΝΟΠΡΟΣΧΗΜΑ, ΦΟΒΕΡΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΛΙΜΟ, ΛΟΙΜΟ, ΣΕΙΣΜΟ, ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟ, ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ (ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ) ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 https://rumble.com/v1czj7b-antichrist-rfid-chip-666-mark-of-the-beast.html … FREEDOM OF IMMORTAL SOUL IS INALIENABLE GIFT OF GOD (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/vmzjj1-freedom-of-immortal-soul-is-inalienable-gift-of-god.html , https://www.brighteon.com/f3bffd2a-1798-43ef-89f6-d10590a5e447 , https://ugetube.com/watch/5JPAW4rHhlVIrIe .
  ΓΙΑΤΙ «ΠΡΑΞ. 5,29 ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΝ ΔΕΙ ΘΕΩ ΜΑΛΛΟΝ Η ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ». ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ «ΜΑΡΚ. 8,34 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΟΧΛΟΝ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ· ΟΣΤΙΣ ΘΕΛΕΙ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΝ, ΑΠΑΡΝΗΣΑΣΘΩ ΕΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΑΡΑΤΩ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΑΥΤΟΥ, ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΩ ΜΟΙ. ΜΑΡΚ. 8,35 ΟΣ ΓΑΡ ΑΝ ΘΕΛΗ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΑΥΤΟΥ ΣΩΣΑΙ, ΑΠΟΛΕΣΕΙ ΑΥΤΗΝ· ΟΣ Δ' ΑΝ ΑΠΟΛΕΣΗ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΨΥΧΗΝ ΕΝΕΚΕΝ ΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΟΥΤΟΣ ΣΩΣΕΙ ΑΥΤΗΝ». ΕΦΤΑΣΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΣΟΔΟΜΟΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΦΑΝΕΡΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΝΟΜΑ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ 2021 ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ, ΠΡΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ... ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
  ΕΓΡΑΨΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ, ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΣΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΑΓΜΑ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΞΗ ΤΟ "ΟΧΙ" ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΤΕ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ... ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ ΤΙ ΠΡΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ… ΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΕΜΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ. «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)». ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΑΝ ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΑΧΡΙ ΑΘΑΝΑΤΟΥ.
  ΑΣ ΜΗΝ ΣΤΑΥΡΩΝΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟ ΨΕΥΤΟΒΟΛΕΜΑ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΣΚΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/270d13a0-5232-41b6-9ba0-4cf6f4e2d8a6 , https://ugetube.com/watch/zZve7fEzsjzYrZD , https://rumble.com/vvett4-52759912.html .

  Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΠΟΥ ΑΝΟΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/v3ta0yy-mitsotakis-mad-antichrist-dictator-of-greece-imposes-rfidchip-666.html , https://www.brighteon.com/cd04e4ec-7ce4-4ed1-8d87-cf6736d373ff , https://ugetube.com/embed/fWrIlotZMZXGA1B ).

  Ο ΑΡΧΙΨΕΥΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΛΕΕΙ ΨΕΥΔΩΣ (ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ) ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΣΙΠΑΚΙ Η ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΝΩ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΚ 1476/Β/27-4-2018 ΤΟΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v3dvibq-rfid-chip-seal-of-antichrist-666-hides-the-genocidal-mitsotakis.html , https://ugetube.com/watch/riIqGRaSoHjlAle , https://www.brighteon.com/32d6d341-079f-4763-88b4-f60d10a695fc .

  Ο ΑΡΧΙΨΕΥΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΣΙΠΑΚΙ Η ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ) ΕΝΩ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΚ 1476/Β/27-4-2018 https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180201476 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ https://ugetube.com/watch/riIqGRaSoHjlAle , https://www.brighteon.com/32d6d341-079f-4763-88b4-f60d10a695fc .
  ΑΚΟΥΣΑ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΨΕΜΑΤΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΣΙΠΑΚΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ... ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΑΦΕΛΩΣ ΟΤΙ Η ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΘΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΖΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕ;
  Ο ΑΡΧΙΨΕΥΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ-ΤΣΙΠΑΚΙ Η ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΝΩ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ. ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΔΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ Ή ΜΗΠΩΣ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΟΛΟΦΙΜΩΤΡΑ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΤΙΣΕΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥΣ;
  ΑΝ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΘΑΡΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΚ 1476/Β/27-4-2018 ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180201476 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ή ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΜΑΧΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ: "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ NTOKOYMENTO) https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27 , https://ugetube.com/watch/F4SZghzlbRuFGi5 ".

  Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ...

  Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666, papandreou vs clegg. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2z72o4-england-abolished-digital-citizenship-id-with-antichrist-informant-chip-666.html , https://www.brighteon.com/10b2b210-9d79-49d5-9683-f8613a26b572 , https://ugetube.com/watch/gzHwMFok4UTXhSo .
  "ΠΟΙΟΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΘΑ ΥΠΕΓΡΑΦΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ=ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ - ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΘΙΣΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΜΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙ, ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ, ΚΑΡΤΕΣ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ, ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ…). ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ; ΟΧΙ, ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΘΕΟΣΔΟΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΑΝ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ… Η ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/7b8ad937-44dc-4451-8e5b-fbf502fc81a7 )". ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ "ΤΡΕΛΟΣ" ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΓΡΑΦΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ=ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ!... ΕΞΑΛΛΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ...

  Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ NTOKOYMENTO) https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27 , https://ugetube.com/watch/F4SZghzlbRuFGi5 .

  ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ (ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ) ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΕΞΑΓΓΕΛΛΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2021 ΕΝΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΛΕΪΖΕΡ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vnx80t--666-.html , https://www.brighteon.com/dca61668-31cb-4951-ad21-2dd2357f379f , https://ugetube.com/watch/a6VZKP3CgoMt8fo . ΚΑΝΕΙΣ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
  ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v36u5vz-we-must-not-betray-christ-with-an-implant-seal-of-antichrist-666-chip.html , https://www.brighteon.com/16da515f-60b5-4edf-b542-dec3ee58cc71 , https://ugetube.com/watch/MGAZoBKE87CxHGH .

  Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...)
  http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο).
  ΟΙ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666 (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://www.brighteon.com/34396bf9-0b2c-4b63-bc54-19f9e1e772ce , https://ugetube.com/watch/xqqlImlv9QItxOm , https://rumble.com/vpyk9p-43602973.html .

  ΔΕΝ ΜΕ ΣΚΟΤΩΣΕ Ο ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΣΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΑΛΛΑ Η ΑΝΕΡΓΙΑ, Η ΑΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΙΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΕΧΤΗΚΑ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΩ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΩΣ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΕΜΒΟΛΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΩ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/d27604a9-6d26-4b3b-8120-81bceafc0fdb , https://rumble.com/v2ppmsy-christ-give-us-free-immortal-soul-for-his-love-paradise-with-orthodox-faith.html , https://ugetube.com/watch/uKSkNpx4Xxrccd5 .

  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13, ΣΤΙΧΟΙ 15-18: «ΚΑΙ ΕΔΟΘΗ ΑΥΤΩ ΠΝΕΥΜΑ ΔΟΥΝΑΙ ΤΗ ΕΙΚΟΝΙ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ, ΙΝΑ ΚΑΙ ΛΑΛΗΣΗ Η ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ, ΟΣΟΙ ΕΑΝ ΜΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩΣΙ ΤΗ ΕΙΚΟΝΙ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ, ΙΝΑ ΑΠΟΚΤΑΝΘΩΣΙ. ΚΑΙ ΠΟΙΕΙ ΠΑΝΤΑΣ, ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΤΩΧΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ, ΙΝΑ ΔΩΣΩΣΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΧΑΡΑΓΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΙ ΙΝΑ ΜΗ ΤΙΣ ΔΥΝΗΤΑΙ ΑΓΟΡΑΣΑΙ Η ΠΩΛΗΣΑΙ ΕΙ ΜΗ Ο ΕΧΩΝ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ, ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ Η ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ. ΩΔΕ Η ΣΟΦΙΑ ΕΣΤΙΝ· Ο ΕΧΩΝ ΝΟΥΝ ΨΗΦΙΣΑΤΩ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ· ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΑΡ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΣΤΙ· ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΥ ΧΞΣ=666».

  Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ https://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ https://rumble.com/v3tphga-rfid-without-knowing-its-encrypted-content-on-the-chip666.html .
  ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΑ, ΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ; https://rumble.com/v3tphga-rfid-without-knowing-its-encrypted-content-on-the-chip666.html , https://www.brighteon.com/78eefe9e-bdcc-4b4c-ae48-c95e2e1ddf4b , https://ugetube.com/watch/e2O3bgFhROFC8TE . ΥΣΤΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΚΡΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΨΥΧΑΣΘΕΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΤΗΣ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ. [«ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΖΗΤΑΩ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΩ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΑ ΟΣΟ ΕΝΑΣ ΗΛΙΟΣ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ». ΓΙΑΤΙ (ΣΤΑ ΜΑΛΛΟΝ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ) Η ΞΑΦΝΙΚΗ «ΑΓΑΠΗ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟΥ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ) ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΑΛΛΑ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΠΩΣ ΛΕΜΕ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ (ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ) ΑΝ ΔΕΝ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΑΓΩΜΕΝ ΚΑΙ ΠΙΩΜΕΝ, ΑΥΡΙΟΝ ΓΑΡ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΜΕΝ» ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ; ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΚΕΥΟΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΥΛΙΣΤΙΚΗΣ ΗΔΟΝΗΣ... Γιατί «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)»]. ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΕΙΤΕ ΟΧΙ ΟΤΙ ΒΙΩΝΟΥΜΕ) ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ MICROCHIP ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΠΩΣ ΖΗΤΑΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΣΟΔΟΜΟΒΟ(Υ)ΛΕΤΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ;... ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΕ(Υ)ΤΕΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΘΕΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΧΡΟΝΑ ΠΑΙΔΙΑ!... ΟΠΩΣ ΘΕΛΗΣΑΤΕ ΝΑ ΒΙΑΣΑΤΕ ΤΗΝ ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666... http://www.freevolition.gr/666.htm , http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm . Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ... «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Αδιαιρέτου Τριάδος». Άρθρο 2, παράγραφος 1: «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». Άρθρο 3, παράγραφος 1: «Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας τoυ Xριστoύ. H Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Kύριo ημών Iησoύ Xριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Mεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία τoυ Xριστoύ• τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις». Άρθρο 5, παράγραφος 3: «H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη». Άρθρο 5, παράγραφος 1: «Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη». Άρθρο 13, παράγραφος 2: «H άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη» (ΩΣΤΟΣΟ, Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΙΗΣ ΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΩΣ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΙΚΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΣΑΦΩΣ ΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ! ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΘΑ ΩΣ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΑΙΩΝΙΑ ΑΞΙΑ ΑΓΙΟΥ ΗΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΕΤΩΠΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ). Άρθρo 16, παράγραφος 2: «H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτoυς και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες» https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA1_1.pdf . ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ, (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ) ΕΚΠΟΡΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ Η ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΒΙΑΙΗ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΦΥΣΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΘΕΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΝΟΜΙΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!... ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ, ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ, ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΜΕΝΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ ΤΟ 1821 ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΗ) ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ... ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΗΡΩΙΚΑ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ... ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΙΟΥΔΕΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΙΣΤΙΑ. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΟΤΙ «Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗ: ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ. 3». «ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΦΙΜΩΤΡΟ-ΜΑΣΚΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ, ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ, ΚΛΠ.): ΝΟΜΟΣ 3418, ΑΡΘΡΟ 12, παράγραφος 1». ΑΣ ΤΑ ΜΑΘΟΥΜΕ! ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΕΙΝΑΙ! ΑΣ ΤΑ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΕΣΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ... ΝΟΜΟΣ 3418, ΦΕΚ Α 287, 2005 , Άρθρο 12, παράγραφος 1: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή». ΚΑΙ Άρθρο 1, παράγραφος 1: «Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου» (ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΦΙΜΩΤΡΟ-ΜΑΣΚΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ, ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΛΠ.) http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL87e_1TwhCA6l5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuShNcuKhBiRFLkjKDF2ovfg3HT3E7t8pK1PiSVF8gO4V . ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΠΑΛΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΟΜΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΓΕΝΟΚΟΤΟΝΙΚΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΑΝΟΜΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2026), ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΕΟΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΑΠΟ ΑΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΙΤΙΑ ΑΝ ΠΟΥΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ... ΟΠΩΣ ΕΠΡΑΞΑΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ... ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΕΧΘΗΚΑΝ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΒΟΛΟ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ, ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΑ ΕΚΤΡΩΜΕΝΑ ΕΜΒΡΥΑ!... ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΑΜΩΝΑ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΙΣΧΥΡΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ... 82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2022 (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions . Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 , https://ugetube.com/watch/vDap3ekBr4ivQJl , https://rumble.com/vhp3q1-29724697.html . ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ www.freevolition.gr ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ 2021 ΟΠΩΣ Η ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΤΟ 1976 ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΑΓΟΡΕΨΑΝ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ. CORONAVIRUS 2021 LIKE SWINE FLU 1976 IN USA WITH MANY DEATHS AND INJURIES FROM VACCINE UNTIL THEY STOPPED THE VACCINE OF DEATH. SHARE-ΔΙΑΔΩΣΤΕ https://www.brighteon.com/0a9d2d0f-91b5-47b6-a91a-9cf69cb27f6d . Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ, ΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ, ΩΣΤΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ (ΟΥΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ) ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΡΩΝΟΠΡΟΣΧΗΜΑ, ΦΟΒΕΡΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΛΙΜΟ, ΛΟΙΜΟ, ΣΕΙΣΜΟ, ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟ, ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ (ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ) ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 https://rumble.com/v1czj7b-antichrist-rfid-chip-666-mark-of-the-beast.html … FREEDOM OF IMMORTAL SOUL IS INALIENABLE GIFT OF GOD (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/vmzjj1-freedom-of-immortal-soul-is-inalienable-gift-of-god.html , https://www.brighteon.com/f3bffd2a-1798-43ef-89f6-d10590a5e447 , https://ugetube.com/watch/5JPAW4rHhlVIrIe . ΓΙΑΤΙ «ΠΡΑΞ. 5,29 ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΝ ΔΕΙ ΘΕΩ ΜΑΛΛΟΝ Η ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ». ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ «ΜΑΡΚ. 8,34 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΟΧΛΟΝ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ· ΟΣΤΙΣ ΘΕΛΕΙ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΝ, ΑΠΑΡΝΗΣΑΣΘΩ ΕΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΑΡΑΤΩ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΑΥΤΟΥ, ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΩ ΜΟΙ. ΜΑΡΚ. 8,35 ΟΣ ΓΑΡ ΑΝ ΘΕΛΗ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΑΥΤΟΥ ΣΩΣΑΙ, ΑΠΟΛΕΣΕΙ ΑΥΤΗΝ· ΟΣ Δ' ΑΝ ΑΠΟΛΕΣΗ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΨΥΧΗΝ ΕΝΕΚΕΝ ΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΟΥΤΟΣ ΣΩΣΕΙ ΑΥΤΗΝ». ΕΦΤΑΣΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΣΟΔΟΜΟΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΦΑΝΕΡΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΝΟΜΑ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ 2021 ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ, ΠΡΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ... ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΕΓΡΑΨΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ, ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΣΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΑΓΜΑ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΞΗ ΤΟ "ΟΧΙ" ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΤΕ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ... ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ ΤΙ ΠΡΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ… ΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΕΜΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ. «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)». ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΑΝ ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΑΧΡΙ ΑΘΑΝΑΤΟΥ. ΑΣ ΜΗΝ ΣΤΑΥΡΩΝΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟ ΨΕΥΤΟΒΟΛΕΜΑ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΣΚΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/270d13a0-5232-41b6-9ba0-4cf6f4e2d8a6 , https://ugetube.com/watch/zZve7fEzsjzYrZD , https://rumble.com/vvett4-52759912.html . Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΠΟΥ ΑΝΟΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/v3ta0yy-mitsotakis-mad-antichrist-dictator-of-greece-imposes-rfidchip-666.html , https://www.brighteon.com/cd04e4ec-7ce4-4ed1-8d87-cf6736d373ff , https://ugetube.com/embed/fWrIlotZMZXGA1B ). Ο ΑΡΧΙΨΕΥΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΛΕΕΙ ΨΕΥΔΩΣ (ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ) ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΣΙΠΑΚΙ Η ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΝΩ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΚ 1476/Β/27-4-2018 ΤΟΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v3dvibq-rfid-chip-seal-of-antichrist-666-hides-the-genocidal-mitsotakis.html , https://ugetube.com/watch/riIqGRaSoHjlAle , https://www.brighteon.com/32d6d341-079f-4763-88b4-f60d10a695fc . Ο ΑΡΧΙΨΕΥΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΣΙΠΑΚΙ Η ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ) ΕΝΩ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΚ 1476/Β/27-4-2018 https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180201476 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ https://ugetube.com/watch/riIqGRaSoHjlAle , https://www.brighteon.com/32d6d341-079f-4763-88b4-f60d10a695fc . ΑΚΟΥΣΑ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΨΕΜΑΤΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΣΙΠΑΚΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ... ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΑΦΕΛΩΣ ΟΤΙ Η ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΘΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΖΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕ; Ο ΑΡΧΙΨΕΥΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ-ΤΣΙΠΑΚΙ Η ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΝΩ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ. ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΔΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ Ή ΜΗΠΩΣ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΟΛΟΦΙΜΩΤΡΑ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΤΙΣΕΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥΣ; ΑΝ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΘΑΡΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΚ 1476/Β/27-4-2018 ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180201476 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ή ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΜΑΧΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ: "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ NTOKOYMENTO) https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27 , https://ugetube.com/watch/F4SZghzlbRuFGi5 ". Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ... Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666, papandreou vs clegg. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2z72o4-england-abolished-digital-citizenship-id-with-antichrist-informant-chip-666.html , https://www.brighteon.com/10b2b210-9d79-49d5-9683-f8613a26b572 , https://ugetube.com/watch/gzHwMFok4UTXhSo . "ΠΟΙΟΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΘΑ ΥΠΕΓΡΑΦΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ=ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ - ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΘΙΣΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΜΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙ, ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑΣΤΟΥΝ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ, ΚΑΡΤΕΣ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ, ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ…). ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ; ΟΧΙ, ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΘΕΟΣΔΟΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΑΝ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ… Η ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/7b8ad937-44dc-4451-8e5b-fbf502fc81a7 )". ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ "ΤΡΕΛΟΣ" ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΓΡΑΦΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ=ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ!... ΕΞΑΛΛΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ... Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ NTOKOYMENTO) https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27 , https://ugetube.com/watch/F4SZghzlbRuFGi5 . ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ (ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ) ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΕΞΑΓΓΕΛΛΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2021 ΕΝΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΛΕΪΖΕΡ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vnx80t--666-.html , https://www.brighteon.com/dca61668-31cb-4951-ad21-2dd2357f379f , https://ugetube.com/watch/a6VZKP3CgoMt8fo . ΚΑΝΕΙΣ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v36u5vz-we-must-not-betray-christ-with-an-implant-seal-of-antichrist-666-chip.html , https://www.brighteon.com/16da515f-60b5-4edf-b542-dec3ee58cc71 , https://ugetube.com/watch/MGAZoBKE87CxHGH . Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο). ΟΙ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666 (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://www.brighteon.com/34396bf9-0b2c-4b63-bc54-19f9e1e772ce , https://ugetube.com/watch/xqqlImlv9QItxOm , https://rumble.com/vpyk9p-43602973.html . ΔΕΝ ΜΕ ΣΚΟΤΩΣΕ Ο ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΣΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΑΛΛΑ Η ΑΝΕΡΓΙΑ, Η ΑΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΙΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΕΧΤΗΚΑ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΩ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΩΣ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΕΜΒΟΛΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΩ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/d27604a9-6d26-4b3b-8120-81bceafc0fdb , https://rumble.com/v2ppmsy-christ-give-us-free-immortal-soul-for-his-love-paradise-with-orthodox-faith.html , https://ugetube.com/watch/uKSkNpx4Xxrccd5 . ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13, ΣΤΙΧΟΙ 15-18: «ΚΑΙ ΕΔΟΘΗ ΑΥΤΩ ΠΝΕΥΜΑ ΔΟΥΝΑΙ ΤΗ ΕΙΚΟΝΙ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ, ΙΝΑ ΚΑΙ ΛΑΛΗΣΗ Η ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ, ΟΣΟΙ ΕΑΝ ΜΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩΣΙ ΤΗ ΕΙΚΟΝΙ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ, ΙΝΑ ΑΠΟΚΤΑΝΘΩΣΙ. ΚΑΙ ΠΟΙΕΙ ΠΑΝΤΑΣ, ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΤΩΧΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ, ΙΝΑ ΔΩΣΩΣΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΧΑΡΑΓΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΙ ΙΝΑ ΜΗ ΤΙΣ ΔΥΝΗΤΑΙ ΑΓΟΡΑΣΑΙ Η ΠΩΛΗΣΑΙ ΕΙ ΜΗ Ο ΕΧΩΝ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ, ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ Η ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ. ΩΔΕ Η ΣΟΦΙΑ ΕΣΤΙΝ· Ο ΕΧΩΝ ΝΟΥΝ ΨΗΦΙΣΑΤΩ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ· ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΑΡ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΣΤΙ· ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΥ ΧΞΣ=666». Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ https://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ https://rumble.com/v3tphga-rfid-without-knowing-its-encrypted-content-on-the-chip666.html .
  Love
  1
  0 Σχόλιο 0 Μοιράστηκε
 • Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΠΟΥ ΑΝΟΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ https://rumble.com/v3ta0yy-mitsotakis-mad-antichrist-dictator-of-greece-imposes-rfidchip-666.html , https://www.brighteon.com/cd04e4ec-7ce4-4ed1-8d87-cf6736d373ff , https://ugetube.com/embed/fWrIlotZMZXGA1B .

  Ο ΑΡΧΙΨΕΥΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΣΙΠΑΚΙ Η ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ) ΕΝΩ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΚ 1476/Β/27-4-2018 https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180201476 ΤΟΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ https://rumble.com/v3dvibq-rfid-chip-seal-of-antichrist-666-hides-the-genocidal-mitsotakis.html , https://ugetube.com/watch/riIqGRaSoHjlAle .

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΤΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΑΣ.

  ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v36u5vz-we-must-not-betray-christ-with-an-implant-seal-of-antichrist-666-chip.html , https://www.brighteon.com/16da515f-60b5-4edf-b542-dec3ee58cc71 , https://ugetube.com/watch/MGAZoBKE87CxHGH .

  Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666, papandreou vs clegg. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2z72o4-england-abolished-digital-citizenship-id-with-antichrist-informant-chip-666.html , https://www.brighteon.com/10b2b210-9d79-49d5-9683-f8613a26b572 , https://ugetube.com/watch/gzHwMFok4UTXhSo .

  Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.

  82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .

  ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
  Ευστάθιος Μοσχοβίτης
  Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20230611000918/http://freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
  Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΠΟΥ ΑΝΟΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ https://rumble.com/v3ta0yy-mitsotakis-mad-antichrist-dictator-of-greece-imposes-rfidchip-666.html , https://www.brighteon.com/cd04e4ec-7ce4-4ed1-8d87-cf6736d373ff , https://ugetube.com/embed/fWrIlotZMZXGA1B . Ο ΑΡΧΙΨΕΥΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΣΙΠΑΚΙ Η ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ) ΕΝΩ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΚ 1476/Β/27-4-2018 https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180201476 ΤΟΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ https://rumble.com/v3dvibq-rfid-chip-seal-of-antichrist-666-hides-the-genocidal-mitsotakis.html , https://ugetube.com/watch/riIqGRaSoHjlAle . ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΤΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΑΣ. ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v36u5vz-we-must-not-betray-christ-with-an-implant-seal-of-antichrist-666-chip.html , https://www.brighteon.com/16da515f-60b5-4edf-b542-dec3ee58cc71 , https://ugetube.com/watch/MGAZoBKE87CxHGH . Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666, papandreou vs clegg. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2z72o4-england-abolished-digital-citizenship-id-with-antichrist-informant-chip-666.html , https://www.brighteon.com/10b2b210-9d79-49d5-9683-f8613a26b572 , https://ugetube.com/watch/gzHwMFok4UTXhSo . Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. 82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions . ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ευστάθιος Μοσχοβίτης Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20230611000918/http://freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
  0 Σχόλιο 0 Μοιράστηκε
 • Ο ΑΡΧΙΨΕΥΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΣΙΠΑΚΙ Η ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ) ΕΝΩ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΚ 1476/Β/27-4-2018 et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180201476 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ https://rumble.com/v3dvibq-rfid-chip-seal-of-antichrist-666-hides-the-genocidal-mitsotakis.html , https://www.brighteon.com/32d6d341-079f-4763-88b4-f60d10a695fc , https://rumble.com/v3dvibq-rfid-chip-seal-of-antichrist-666-hides-the-genocidal-mitsotakis.html .
  ΑΚΟΥΣΑ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΨΕΜΑΤΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΣΙΠΑΚΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ... ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΑΦΕΛΩΣ ΟΤΙ Η ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΘΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΖΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕ;

  Ο ΑΡΧΙΨΕΥΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ-ΤΣΙΠΑΚΙ Η ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΝΩ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ. ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΔΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ Ή ΜΗΠΩΣ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΟΛΟΦΙΜΩΤΡΑ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΤΙΣΕΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥΣ;
  ΑΝ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΘΑΡΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΚ 1476/Β/27-4-2018 ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180201476 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ή ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΜΑΧΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ: "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ NTOKOYMENTO) https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27 , https://ugetube.com/watch/F4SZghzlbRuFGi5 ".

  Ο ΝΟΜΟΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 1476/Β/27-4-2018 https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180201476 ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΠΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΑΛΛΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΕΚ ΤΟΥ 2023 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΤΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΑΣ.

  ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v36u5vz-we-must-not-betray-christ-with-an-implant-seal-of-antichrist-666-chip.html , https://www.brighteon.com/16da515f-60b5-4edf-b542-dec3ee58cc71 , https://ugetube.com/watch/MGAZoBKE87CxHGH .


  Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666, papandreou vs clegg. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2z72o4-england-abolished-digital-citizenship-id-with-antichrist-informant-chip-666.html , https://www.brighteon.com/10b2b210-9d79-49d5-9683-f8613a26b572 , https://ugetube.com/watch/gzHwMFok4UTXhSo .

  Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.

  82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .

  ΟΙ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666 (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/34396bf9-0b2c-4b63-bc54-19f9e1e772ce , https://ugetube.com/watch/xqqlImlv9QItxOm , https://rumble.com/vpyk9p-43602973.html .

  Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ...


  ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ευστάθιος Μοσχοβίτης
  Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site https://www.ελεύθερηβούληση.gr , https://www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20230611000918/http://freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: https://brighteon.social/invite/uB9Kqmyk .
  Ο ΑΡΧΙΨΕΥΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΣΙΠΑΚΙ Η ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ) ΕΝΩ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΚ 1476/Β/27-4-2018 et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180201476 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ https://rumble.com/v3dvibq-rfid-chip-seal-of-antichrist-666-hides-the-genocidal-mitsotakis.html , https://www.brighteon.com/32d6d341-079f-4763-88b4-f60d10a695fc , https://rumble.com/v3dvibq-rfid-chip-seal-of-antichrist-666-hides-the-genocidal-mitsotakis.html . ΑΚΟΥΣΑ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΨΕΜΑΤΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΣΙΠΑΚΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ... ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΑΦΕΛΩΣ ΟΤΙ Η ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΘΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΖΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕ; Ο ΑΡΧΙΨΕΥΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ-ΤΣΙΠΑΚΙ Η ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΝΩ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ. ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΔΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ Ή ΜΗΠΩΣ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΟΛΟΦΙΜΩΤΡΑ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΤΙΣΕΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥΣ; ΑΝ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΘΑΡΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΚ 1476/Β/27-4-2018 ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180201476 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ή ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΜΑΧΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ: "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ NTOKOYMENTO) https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27 , https://ugetube.com/watch/F4SZghzlbRuFGi5 ". Ο ΝΟΜΟΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 1476/Β/27-4-2018 https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180201476 ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΠΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΜΑΛΛΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΕΚ ΤΟΥ 2023 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΤΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΑΣ. ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v36u5vz-we-must-not-betray-christ-with-an-implant-seal-of-antichrist-666-chip.html , https://www.brighteon.com/16da515f-60b5-4edf-b542-dec3ee58cc71 , https://ugetube.com/watch/MGAZoBKE87CxHGH . Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666, papandreou vs clegg. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2z72o4-england-abolished-digital-citizenship-id-with-antichrist-informant-chip-666.html , https://www.brighteon.com/10b2b210-9d79-49d5-9683-f8613a26b572 , https://ugetube.com/watch/gzHwMFok4UTXhSo . Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. 82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions . ΟΙ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666 (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/34396bf9-0b2c-4b63-bc54-19f9e1e772ce , https://ugetube.com/watch/xqqlImlv9QItxOm , https://rumble.com/vpyk9p-43602973.html . Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ... ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ευστάθιος Μοσχοβίτης Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site https://www.ελεύθερηβούληση.gr , https://www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20230611000918/http://freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr . ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: https://brighteon.social/invite/uB9Kqmyk .
  4 Σχόλιο 0 Μοιράστηκε
 • ΤΑ ΑΙΩΝΙΑ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΥ https://rumble.com/v3cjgeu-gods-eternal-inalienable-gifts-to-his-saints.html , https://ugetube.com/watch/τα-αιωνια-αναφαιρετα-δωρα-του-θεου-στουσ-αγιουσ-του_l9IuRvOOdEq6azc.html , https://www.brighteon.com/d864516c-0de6-4e11-98ad-9192f54bc3b4 .
  Η εν Χριστώ Ελευθερία της αθάνατης ψυχής μας, η Θεία φώτιση, το θάρρος, η αληθινή Πίστη, η Αλήθεια, η Σταυροαναστάσιμη Αγάπη και Δικαιοσύνη του αναστημένου Θεανθρώπου Χριστού και Η ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ είναι Αιώνια αναφαίρετα Δώρα που δίνει μόνο ο Άγιος Τριαδικός Θεός στον άνθρωπο αν τον ομολογούμε με Ορθόδοξο ταπεινό μαρτυρικό φρόνημα άχρι θανάτου και διαρκή μετάνοια για την σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας και τότε δεν «βαριέται» το Κύριε Ελέησον (Α΄ Θεσ. 5:17 «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε») αλλά το αποζητά αν υπακούμε το Άγιο Θέλημά του. Γενηθήτω το θέλημά σου δεν λέμε στο «Πάτερ Ημών»;
  Ή μήπως δεν λέμε ούτε το «Πάτερ Ημών» εμείς τα «ατρόμητα αλαζονικά άλογα λιοντάρια» που πέφτουν από την υπερηφάνεια τους όπως ο διάβολος αμετανόητοι στα μάλλον έσχατα χρόνια μας; http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm

  «ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΩΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ» ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΠΑΝΤΑ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ.


  Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.

  ΜΟΝΟ ΟΠΟΙΟΣ ΗΔΗ ΚΟΛΑΣΜΕΝΟΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΜΕ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ "ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΨΕΥΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ" ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΑΓΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ. Η ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΕΜΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΩΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕΝ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΛΑΖΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΠΑΣΧΕΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ.

  ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v36u5vz-we-must-not-betray-christ-with-an-implant-seal-of-antichrist-666-chip.html , https://www.brighteon.com/16da515f-60b5-4edf-b542-dec3ee58cc71 , https://ugetube.com/watch/MGAZoBKE87CxHGH .

  ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
  Ευστάθιος Μοσχοβίτης
  Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site http://www.ελεύθερηβούληση.gr , http://www.freevolition.gr/ , https://web.archive.org/web/20230826013622/http://www.freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: https://brighteon.social/invite/uB9Kqmyk .
  ΤΑ ΑΙΩΝΙΑ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΥ https://rumble.com/v3cjgeu-gods-eternal-inalienable-gifts-to-his-saints.html , https://ugetube.com/watch/τα-αιωνια-αναφαιρετα-δωρα-του-θεου-στουσ-αγιουσ-του_l9IuRvOOdEq6azc.html , https://www.brighteon.com/d864516c-0de6-4e11-98ad-9192f54bc3b4 . Η εν Χριστώ Ελευθερία της αθάνατης ψυχής μας, η Θεία φώτιση, το θάρρος, η αληθινή Πίστη, η Αλήθεια, η Σταυροαναστάσιμη Αγάπη και Δικαιοσύνη του αναστημένου Θεανθρώπου Χριστού και Η ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ είναι Αιώνια αναφαίρετα Δώρα που δίνει μόνο ο Άγιος Τριαδικός Θεός στον άνθρωπο αν τον ομολογούμε με Ορθόδοξο ταπεινό μαρτυρικό φρόνημα άχρι θανάτου και διαρκή μετάνοια για την σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας και τότε δεν «βαριέται» το Κύριε Ελέησον (Α΄ Θεσ. 5:17 «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε») αλλά το αποζητά αν υπακούμε το Άγιο Θέλημά του. Γενηθήτω το θέλημά σου δεν λέμε στο «Πάτερ Ημών»; Ή μήπως δεν λέμε ούτε το «Πάτερ Ημών» εμείς τα «ατρόμητα αλαζονικά άλογα λιοντάρια» που πέφτουν από την υπερηφάνεια τους όπως ο διάβολος αμετανόητοι στα μάλλον έσχατα χρόνια μας; http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm «ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΩΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ» ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΠΑΝΤΑ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ. Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΜΟΝΟ ΟΠΟΙΟΣ ΗΔΗ ΚΟΛΑΣΜΕΝΟΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΜΕ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ "ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΨΕΥΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ" ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΑΓΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ. Η ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΕΜΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΩΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕΝ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΛΑΖΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΠΑΣΧΕΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ. ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v36u5vz-we-must-not-betray-christ-with-an-implant-seal-of-antichrist-666-chip.html , https://www.brighteon.com/16da515f-60b5-4edf-b542-dec3ee58cc71 , https://ugetube.com/watch/MGAZoBKE87CxHGH . ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ευστάθιος Μοσχοβίτης Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site http://www.ελεύθερηβούληση.gr , http://www.freevolition.gr/ , https://web.archive.org/web/20230826013622/http://www.freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr . ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: https://brighteon.social/invite/uB9Kqmyk .
  0 Σχόλιο 0 Μοιράστηκε
 • ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΩ "ΕΚΤΟΣ ΥΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ", ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΘΕΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΩ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΑΙ ΑΠΟ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΑΛΛΩΝ https://rumble.com/v3br4ls-christ-is-the-only-true-eternal-love.html , https://ugetube.com/watch/kdmGoZBj1CZ79Z6 , https://www.brighteon.com/f4f3c211-c11e-40a6-96f8-8d983b1a9a5d .

  Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.

  ΜΟΝΟ ΟΠΟΙΟΣ ΗΔΗ ΚΟΛΑΣΜΕΝΟΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΜΕ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ "ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΨΕΥΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ" ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΑΓΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ. Η ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΕΜΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΩΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕΝ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΛΑΖΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΠΑΣΧΕΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ.

  ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v36u5vz-we-must-not-betray-christ-with-an-implant-seal-of-antichrist-666-chip.html , https://www.brighteon.com/16da515f-60b5-4edf-b542-dec3ee58cc71 , https://ugetube.com/watch/MGAZoBKE87CxHGH .

  ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
  Ευστάθιος Μοσχοβίτης
  Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20230826013622/http://www.freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: https://brighteon.social/invite/uB9Kqmyk .
  ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΩ "ΕΚΤΟΣ ΥΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ", ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΘΕΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΩ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΑΙ ΑΠΟ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΑΛΛΩΝ https://rumble.com/v3br4ls-christ-is-the-only-true-eternal-love.html , https://ugetube.com/watch/kdmGoZBj1CZ79Z6 , https://www.brighteon.com/f4f3c211-c11e-40a6-96f8-8d983b1a9a5d . Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΜΟΝΟ ΟΠΟΙΟΣ ΗΔΗ ΚΟΛΑΣΜΕΝΟΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΜΕ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ "ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΨΕΥΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ" ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΑΓΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ. Η ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΕΜΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΩΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕΝ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΛΑΖΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΠΑΣΧΕΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ. ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v36u5vz-we-must-not-betray-christ-with-an-implant-seal-of-antichrist-666-chip.html , https://www.brighteon.com/16da515f-60b5-4edf-b542-dec3ee58cc71 , https://ugetube.com/watch/MGAZoBKE87CxHGH . ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ευστάθιος Μοσχοβίτης Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20230826013622/http://www.freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr . ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: https://brighteon.social/invite/uB9Kqmyk .
  0 Σχόλιο 0 Μοιράστηκε
 • ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v36u5vz-we-must-not-betray-christ-with-an-implant-seal-of-antichrist-666-chip.html
  , https://www.brighteon.com/16da515f-60b5-4edf-b542-dec3ee58cc71 , https://ugetube.com/watch/MGAZoBKE87CxHGH .
  Ακόμη και να είχαμε ένα μηχανικό σαρωτή και να μπορούσαμε να έχουμε κάποιου είδους πρόσβαση στο περιεχόμενο των δεδομένων στα ηλεκτρονικά έγγραφα αποθηκευμένα και κρυπτογραφημένα στο τσιπάκι μικροεπεξεργαστή, microchip rfid, της νέας ψηφιακής ταυτότητας αυτό δεν σημαίνει ότι θα είχαμε και όλες τις τεχνικές γνώσεις και τα ειδικά μηχανήματα για να ελέγξουμε όλα τα κρυπτογραφημένα δεδομένα της. Το χάρτινο έγγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας που έχουμε σήμερα με απόλυτη σιγουριά μπορούμε ΟΛΟΙ να δούμε και από τις δυο πλευρές το περιεχόμενό της και ότι αναγράφεται και κανείς χωρίς την έγκρισή μας να μπορεί να την σαρώσει, δει και να μεταβάλλει τα δεδομένα που θα είναι πλέον ψηφιακά αποθηκευμένα κρυπτογραφημένα στο τσιπάκι. Άλλωστε οι τεχνικές προδιαγραφές της ψηφιακής ταυτότητας σύμφωνα με τον Νόμο, ΦΕΚ 1476Β/27-4-2018, είναι απόρρητες και για τον κάτοχό της https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.html ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ ΦΥΣΙΚΑ! ΑΛΛΑ ΤΟ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΜΟΝΟ ΘΑ ΤΙΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ!... ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.

  Η Εύα έφαγε τον απαγορευμένο καρπό ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΠΛΕΟΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ να ρωτήσει τον Άγιο Θεό Πατέρα της «τί είναι αυτός ο καρπός»; τι ακριβώς περιέχει, και γιατί δεν της επιτρέπει να τον γευτεί και «να γίνει και αυτή Θεός; όπως της έλεγε ο πονηρός διάβολος», αφού μάλιστα ο Θεός έπλασε ως Εικόνα Του, τους πρωτόπλαστους με σκοπό να φθάσουν στο καθ’ Ομοίωσή Του... Σκοπό που δεν έχουν οι Άγγελοι ούτε είχε ο Εωσφόρος άγγελος του Θεού ούτε πριν την πτώση του από αλαζονική περηφάνια και φθόνο γιατί ως αμετανόητος διάβολος δεν γνωρίζει τι είναι ταπεινό φρόνημα και μετάνοια που αποφεύγει με τρόμο όπως το Λιβάνι...

  Εμείς η αληθινή ορθόδοξη Εκκλησία, ο πιστός λαός, τα υποτιθέμενα Μέλη του Παναγίου Σώματος του Χριστού https://rumble.com/v362sf8-only-by-following-the-truth-of-christ-orthodoxly-are-we-within-his-church.html , χωρίς να ακούσουμε με Αγάπη τον Άγιο Θεό Πατέρα μας, την φωνή της ορθόδοξης φωτισμένης συνείδησής μας γιατί είμαστε κουφοί και τυφλοί στην ψυχή από τις αμαρτίες και την προδοσία μας με την πτώση μας στην αντίχριστη σιωνιστική παναίρεση πανθρησκεία του οικουμενισμού https://rumble.com/vhp893-29730567.html ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΒΟΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΤΟ ΣΑΤΑΝΟΤΣΙΠΑΚΙ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ;...

  Μόνο και μόνο για να νιώσουμε την υποτιθέμενη θεϊκή ασφάλεια, ταχύτητα και ευκολία που θα μας προφέρει κατά την ταυτοποίηση στις συναλλαγές μας με το διαβολικό κράτος και τις εμπορικές επιχειρήσεις στην επερχόμενη αχρήματη κοινωνία... Και μάλιστα ταυτοποιώντας μας «θαυματουργικά ανέπαφα» και από κάποια απόσταση με το rfid chip που θα εκπέμπει μέσω ραδιοσυχνότητας και θα μεταδίδει, σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο από το σατανικό κράτος, τα προσωπικά και άλλα δεδομένα μας και άγνωστες πληροφορίες από το τσιπάκι κρυπτογραφημένα όμως και άγνωστα μόνο για τον κάτοχό της... τον ψηφιακά φυλακισμένο και φακελωμένο σατανοταυτοποιημένο κάτοχό της... Μετά αναρωτιόμαστε που είναι το χάραγμα του αντιχρίστου 666 όταν προδίδουμε το αναφαίρετο δώρο της εν Χριστώ ελευθερίας της αθάνατης ψυχής μας; ΜΗΝ Ξεχνάμε ότι ο αλιβάνιστος Σατανιστής υφυπουργός Λιβάνιος ανακοινώσε μέσα στη σοδομοβουλή τον Σεπτέμβριο του 2021 ότι το τσιπάκι ταυτοποίησης όχι απλώς θα το υπογράψουμε στην ψηφιακή ταυτότητα αλλά θα ΕΜΦΥΤΕΥΘΕΙ πρώτα στα κατοικίδια ζώα και μετά θα τσιπαριστεί ο Άνθρωπος https://rumble.com/v2z72o4-england-abolished-digital-citizenship-id-with-antichrist-informant-chip-666.html , που θα έχει μεταβληθεί σε κατώτερο από τα ζώα ύπαρξη αφού προδίδοντας την εν Χριστώ ελευθερία του για να μην χάσει την πρόσκαιρη ζωή του θα επιλέξει να χάσει την αθάνατη ψυχή του στην αιώνια κόλαση και όχι να γίνει Μάρτυρας και Ομολογητής στον Αιώνιο Παράδεισο της Σταυροαναστάσιμης Αγάπης του Χριστού... ΓΙΑΤΙ "ΜΑΡΚ. 8,35 ΟΣ ΓΑΡ ΑΝ ΘΕΛΗ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΑΥΤΟΥ ΣΩΣΑΙ, ΑΠΟΛΕΣΕΙ ΑΥΤΗΝ· ΟΣ Δ' ΑΝ ΑΠΟΛΕΣΗ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΨΥΧΗΝ ΕΝΕΚΕΝ ΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΟΥΤΟΣ ΣΩΣΕΙ ΑΥΤΗΝ". "ΜΑΡΚ. 8,36 ΤΙ ΓΑΡ ΩΦΕΛΗΣΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΕΑΝ ΚΕΡΔΗΣΗ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΟΛΟΝ, ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΘΗ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΑΥΤΟΥ";

  Αποκάλυψη του Ιωάννου, κεφάλαιο 13, στίχοι 15-18: 15 "καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 16 καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς΄=666".

  ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
  Ευστάθιος Μοσχοβίτης
  Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20230611000918/http://freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: https://brighteon.social/invite/uB9Kqmyk .
  ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v36u5vz-we-must-not-betray-christ-with-an-implant-seal-of-antichrist-666-chip.html , https://www.brighteon.com/16da515f-60b5-4edf-b542-dec3ee58cc71 , https://ugetube.com/watch/MGAZoBKE87CxHGH . Ακόμη και να είχαμε ένα μηχανικό σαρωτή και να μπορούσαμε να έχουμε κάποιου είδους πρόσβαση στο περιεχόμενο των δεδομένων στα ηλεκτρονικά έγγραφα αποθηκευμένα και κρυπτογραφημένα στο τσιπάκι μικροεπεξεργαστή, microchip rfid, της νέας ψηφιακής ταυτότητας αυτό δεν σημαίνει ότι θα είχαμε και όλες τις τεχνικές γνώσεις και τα ειδικά μηχανήματα για να ελέγξουμε όλα τα κρυπτογραφημένα δεδομένα της. Το χάρτινο έγγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας που έχουμε σήμερα με απόλυτη σιγουριά μπορούμε ΟΛΟΙ να δούμε και από τις δυο πλευρές το περιεχόμενό της και ότι αναγράφεται και κανείς χωρίς την έγκρισή μας να μπορεί να την σαρώσει, δει και να μεταβάλλει τα δεδομένα που θα είναι πλέον ψηφιακά αποθηκευμένα κρυπτογραφημένα στο τσιπάκι. Άλλωστε οι τεχνικές προδιαγραφές της ψηφιακής ταυτότητας σύμφωνα με τον Νόμο, ΦΕΚ 1476Β/27-4-2018, είναι απόρρητες και για τον κάτοχό της https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.html ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ ΦΥΣΙΚΑ! ΑΛΛΑ ΤΟ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΜΟΝΟ ΘΑ ΤΙΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ!... ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ. Η Εύα έφαγε τον απαγορευμένο καρπό ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΠΛΕΟΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ να ρωτήσει τον Άγιο Θεό Πατέρα της «τί είναι αυτός ο καρπός»; τι ακριβώς περιέχει, και γιατί δεν της επιτρέπει να τον γευτεί και «να γίνει και αυτή Θεός; όπως της έλεγε ο πονηρός διάβολος», αφού μάλιστα ο Θεός έπλασε ως Εικόνα Του, τους πρωτόπλαστους με σκοπό να φθάσουν στο καθ’ Ομοίωσή Του... Σκοπό που δεν έχουν οι Άγγελοι ούτε είχε ο Εωσφόρος άγγελος του Θεού ούτε πριν την πτώση του από αλαζονική περηφάνια και φθόνο γιατί ως αμετανόητος διάβολος δεν γνωρίζει τι είναι ταπεινό φρόνημα και μετάνοια που αποφεύγει με τρόμο όπως το Λιβάνι... Εμείς η αληθινή ορθόδοξη Εκκλησία, ο πιστός λαός, τα υποτιθέμενα Μέλη του Παναγίου Σώματος του Χριστού https://rumble.com/v362sf8-only-by-following-the-truth-of-christ-orthodoxly-are-we-within-his-church.html , χωρίς να ακούσουμε με Αγάπη τον Άγιο Θεό Πατέρα μας, την φωνή της ορθόδοξης φωτισμένης συνείδησής μας γιατί είμαστε κουφοί και τυφλοί στην ψυχή από τις αμαρτίες και την προδοσία μας με την πτώση μας στην αντίχριστη σιωνιστική παναίρεση πανθρησκεία του οικουμενισμού https://rumble.com/vhp893-29730567.html ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΒΟΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΤΟ ΣΑΤΑΝΟΤΣΙΠΑΚΙ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ;... Μόνο και μόνο για να νιώσουμε την υποτιθέμενη θεϊκή ασφάλεια, ταχύτητα και ευκολία που θα μας προφέρει κατά την ταυτοποίηση στις συναλλαγές μας με το διαβολικό κράτος και τις εμπορικές επιχειρήσεις στην επερχόμενη αχρήματη κοινωνία... Και μάλιστα ταυτοποιώντας μας «θαυματουργικά ανέπαφα» και από κάποια απόσταση με το rfid chip που θα εκπέμπει μέσω ραδιοσυχνότητας και θα μεταδίδει, σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο από το σατανικό κράτος, τα προσωπικά και άλλα δεδομένα μας και άγνωστες πληροφορίες από το τσιπάκι κρυπτογραφημένα όμως και άγνωστα μόνο για τον κάτοχό της... τον ψηφιακά φυλακισμένο και φακελωμένο σατανοταυτοποιημένο κάτοχό της... Μετά αναρωτιόμαστε που είναι το χάραγμα του αντιχρίστου 666 όταν προδίδουμε το αναφαίρετο δώρο της εν Χριστώ ελευθερίας της αθάνατης ψυχής μας; ΜΗΝ Ξεχνάμε ότι ο αλιβάνιστος Σατανιστής υφυπουργός Λιβάνιος ανακοινώσε μέσα στη σοδομοβουλή τον Σεπτέμβριο του 2021 ότι το τσιπάκι ταυτοποίησης όχι απλώς θα το υπογράψουμε στην ψηφιακή ταυτότητα αλλά θα ΕΜΦΥΤΕΥΘΕΙ πρώτα στα κατοικίδια ζώα και μετά θα τσιπαριστεί ο Άνθρωπος https://rumble.com/v2z72o4-england-abolished-digital-citizenship-id-with-antichrist-informant-chip-666.html , που θα έχει μεταβληθεί σε κατώτερο από τα ζώα ύπαρξη αφού προδίδοντας την εν Χριστώ ελευθερία του για να μην χάσει την πρόσκαιρη ζωή του θα επιλέξει να χάσει την αθάνατη ψυχή του στην αιώνια κόλαση και όχι να γίνει Μάρτυρας και Ομολογητής στον Αιώνιο Παράδεισο της Σταυροαναστάσιμης Αγάπης του Χριστού... ΓΙΑΤΙ "ΜΑΡΚ. 8,35 ΟΣ ΓΑΡ ΑΝ ΘΕΛΗ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΑΥΤΟΥ ΣΩΣΑΙ, ΑΠΟΛΕΣΕΙ ΑΥΤΗΝ· ΟΣ Δ' ΑΝ ΑΠΟΛΕΣΗ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΨΥΧΗΝ ΕΝΕΚΕΝ ΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΟΥΤΟΣ ΣΩΣΕΙ ΑΥΤΗΝ". "ΜΑΡΚ. 8,36 ΤΙ ΓΑΡ ΩΦΕΛΗΣΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΕΑΝ ΚΕΡΔΗΣΗ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΟΛΟΝ, ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΘΗ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΑΥΤΟΥ"; Αποκάλυψη του Ιωάννου, κεφάλαιο 13, στίχοι 15-18: 15 "καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 16 καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς΄=666". ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ευστάθιος Μοσχοβίτης Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20230611000918/http://freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr . ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: https://brighteon.social/invite/uB9Kqmyk .
  0 Σχόλιο 0 Μοιράστηκε
 • ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ https://rumble.com/v362sf8-only-by-following-the-truth-of-christ-orthodoxly-are-we-within-his-church.html , https://www.brighteon.com/e1d60717-d9e4-443a-a04b-1d817f0027b0 , https://ugetube.com/watch/M9jwqS9DB2CkdZT .
  Γιατί οι αμετανόητοι αιρετικοί οικουμενιστές πανθρησκειαστές ως ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ έχουν δεχτεί ήδη με την σφραγίδα της αποστασίας τους το χάραγμα του αντιχρίστου 666. Για αυτό οι αντίχριστοι «είτε είναι εκτός είτε εντός του ναού» είναι σίγουρα Εκτός της ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ του αναστημένου Θεανθρώπου Χριστού, των Αποστόλων και αγίων Θεοφόρων Πατέρων μας, Μαρτύρων και Ομολογητών... Την μόνη αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία του «Συμβόλου της Πίστεώς» μας γιατί μόνο αυτή σώζει την αθάνατη ψυχή μας και μας ενώνει με τον Άγιο Θεό Πατέρα μας δια της Σταυροαναστάσιμης αγάπης του αναστημένου Θεανθρώπου Χριστού, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ. (ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ, ΔΟΥΡΕΙΟΥΣ ΙΠΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΥΡΜΗΓΚΟΛΕΟΝΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ... ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ «ΑΓΙΟΣ» ΣΑΝ ΑΥΤΟΥΣ... ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙ).
  Γιατί «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 34-35)». ΜΑΤΘ. 10, 32-33: "Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ' ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς"... στίχ. 38: "καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος".

  Γιατί όσο αμαρτωλός και ανάξιος και αν είμαι για να μην χάσω την ελπίδα της σωτηρίας της αθάνατης ψυχής μου Δεν θα σταματήσω να ομολογώ όσο ζω ότι εντός Εκκλησίας είναι μόνο όσοι ακολουθούν εμπράκτως την Αλήθεια του αναστημένου Θεανθρώπου Χριστού και πιστεύουν ορθόδοξα http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm και όχι όσοι αιρετικοί οικουμενιστές πανθρησκειαστές αμετανόητοι ψευδεπίσκοποι (το βδέλυγμα της ερημώσεως) κατέχουν τους ναούς και προδίδουν σαν τον Ιούδα τον αναστημένο Θεάνθρωπο Χριστό και την Μία Άγια Ορθόδοξη Εκκλησία του με την αντίχριστη σιωνιστική παναίρεση πανθρησκεία του οικουμενισμού (Βίντεο Ντοκουμέντο) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX . Γιατί θέλουν από
  ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ να μεταβληθούμε σε ένα ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ ενωμένο αντίχριστο παναιρετικό οικουμενιστικό σώμα των προδρόμων του αντιχρίστου.

  Οι πρώτοι χριστιανοί δεν έριχναν ούτε λίγο λιβάνι, θυμίαμα στον αντίχριστο αυτοθεοποιημένο αυτοκράτορα Νέρωνα και στα είδωλά του για να μην λάβουν το αντίχριστο πνευματικό χάραγμα της αποστασίας, για να μην προδώσουν την Μία Αγία ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού και να μην χάσουν την αθάνατη ψυχή τους στην αιώνια κόλαση, θυσιάζοντας την πρόσκαιρη ζωή τους και προτιμώντας να τους φάνε τα λιοντάρια στις αρένες. Εμείς σήμερα θα συμπροσευχόμαστε και θα μνημονεύουμε τους αμετανόητους αιρετικούς οικουμενιστες πανθρησκειαστές ψευδεπισκόπους, προδρόμους του αντίχριστου για να γινόμαστε ένα αντίχριστο παναιρετικό πανθρησκειακό σώμα μαζί τους ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ παρακούοντας την εντολή του Θεού για να χάσουμε την αθάνατη ψυχή μας στην αιώνια κόλαση; Γιατί είναι σαφέστατη η εντολή του Χριστού και της Μίας Αγίας Εκκλησίας του ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΙΣΤΟΥΜΕ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)» http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .

  Γιατί δεν είναι δυνατόν να προδώσουμε την εν Χριστώ Ελευθερία της αθάνατης ψυχής μας, που μας χάρισε ο Θεός, λαμβάνοντας και υπογράφοντας την ψηφιακή ταυτότητα του αντίχριστου κράτους των σοδομοβο(υ)λευτών με τσίπ καταδότη του αντιχρίστου 666 https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.htm , που ψήφισαν στην σοδομοβουλή... Όπως θεσμοθέτησαν και το σύμφωνο συμβίωσης των σοδομιστών και νομιμοποίησαν την διαστροφή του φύλου ακόμη και των ανήλικων παιδιών 15 ετών. Το οποίο μάλιστα «τσιπ rfid=μικροεπεξεργαστή» της ψηφιακής ταυτότητας ανακοίνωσε χωρίς αιδώ ο Σατανιστής υφυπουργός Λιβάνιος στην σοδομοβουλή τον Σεπτέμβριο του 2021 ότι πρώτα θα εμφυτευθεί στα κατοικίδια ζώα και μετά στον άνθρωπο https://rumble.com/v2z72o4-england-abolished-digital-citizenship-id-with-antichrist-informant-chip-666.html και κανείς αντίχριστος παράλογος χιτλεροσταλινικός σοδομοβουλευτής δεν αντέδρασε… Αποκάλυψη του Ιωάννου, κεφάλαιο 13, στίχοι 15-18: 15 "καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 16 καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς΄=666".

  Μερικοί πλανεμένοι αμετανόητοι αιρετικοί οικουμενιστές Ιούδες σαν τον Δομέτιο Αμβρακιώτη ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ στην σελίδα https://orthodox-voice.blogspot.com/2023/08/blog-post_7.html κατηγορούν ΜΕ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ τους αποτειχισμένους από την παναίρεση του οικουμενισμού που αντιστέκονται ομολογιακά άχρι θανάτου… και μάλιστα ρωτάνε ακόμα με κουτοπονηριά που είδατε το επερχόμενο όχι μόνο πνευματικό αλλά και υλικό χάραγμα της ταυτότητας του τελευταίου αντιχρίστου 666!

  Τα πειραματικά σατανοκορωνοεμβόλια mRNA νανοτεχνολογίας, αυτοκτονική ψυχοκτονική γενοκτονική ρωσική ρουλέτα θανάτου και γενετικής μετάλλαξης της ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ έχουν προκαλέσει πρωτοφανή παγκόσμια γενοκτονία... Γιατί τα σανανοκορωνοεμβόλια προκάλεσαν σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης μέσα σε 2 έτη, από το 2020 μέχρι το τέλος του 2022 στις ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ, 82.171 ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .

  Τα σατανοκορονοεμβόλια παράχθηκαν από κυτταρικές σειρές δολοφονημένων εμβρύων από έκτρωση και πώς θα τα δεχθούμε στο σώμα μας χωρίς να γινόμαστε συνυπεύθυνοι των δολοφονιών; Το σατανοκορωνοεμβόλιο δίνεται μαζί με ένα ψηφιακό πιστοποιητικό ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του εμβολιασμένου με QR CODE, ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666 https://norfid.wordpress.com/bar-code/iερά-μονή-oσίου-γρηγορίου-o-γραμμικός-κώ/ και ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.htm ... μαζί με την νέα επιβαλλόμενη ψηφιακή κάρτα εργασίας και ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των εργαζομένων πλέον https://rumble.com/v2z72o4-england-abolished-digital-citizenship-id-with-antichrist-informant-chip-666.html .

  Συνοψίζοντας πώς θα υπογράψουμε την ψηφιακή ταυτότητα χωρίς να γνωρίζουμε τα κρυπτογραφημένα δεδομένα που αποθηκεύονται στο τσιπ καταδότη του αντίχριστου 666; (βιντεο) https://rumble.com/v2pz4sj-rfidchip-666-from-world-antichrist-genocidal-dictatorship.html , https://www.brighteon.com/57275d88-116e-4777-9da9-9861dd912c4f , https://ugetube.com/watch/11JXRPoe5H9zw3P .
  Τα προσωπικά μας δεδομένα και ότι άλλο αποθηκεύεται κρυπτογραφημένο στο μικροτσίπ microchip της ψηφιακής χρεωστικής, πιστωτικής ή άλλης κάρτας ταυτοποίησης δεν είναι προσβάσιμα στον κάτοχό της και δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε γιατί δεν είναι απλό συμβατικό έγγραφο αλλά κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό. Επομένως πως ζητάτε παράνομα και αντισυνταγματικά να την υπογράψουμε και να την αποδεχτούμε αντίχριστοι δικτάτορες, παραβιάζοντας την εν Χριστώ ελευθερία της αθάνατης ψυχής μας που είναι αναφαίρετο δώρο του Αγίου Τριαδικού Θεού στον άνθρωπο; Όπως την κάρτα εργασίας σήμερα και την επίσης παράνομη ψηφιακή ταυτότητα αύριο μεθαύριο με τσιπ καταδότη του αντιχρίστου 666; http://www.freevolition.gr/666.htm

  Ο άγιος Παΐσιος ο αγιορείτης: Η επαλήθευση της προφητείας για το χάραγμα του αντιχρίστου 666 σε συνάρτηση με την αντίχριστη σιωνιστική παναίρεση πανθρησκεία του οικουμενισμού (Βίντεο Ντοκουμέντο) https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27 , https://ugetube.com/watch/F4SZghzlbRuFGi5 .

  Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666, papandreou vs clegg. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2z72o4-england-abolished-digital-citizenship-id-with-antichrist-informant-chip-666.html , https://www.brighteon.com/10b2b210-9d79-49d5-9683-f8613a26b572 , https://ugetube.com/watch/gzHwMFok4UTXhSo .

  «Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ...»

  ΥΓ. Έως πότε θα κατηγορούν με παράλογο αντίχριστο μίσος δημόσια οι αμετανόητοι αιρετικοί οικουμενιστές πανθρησκειαστές τους ορθόδοξους αποτειχισμένους από την παναίρεση του οικουμενισμού και θα δημοσιεύονται οι αιρετικές συκοφαντίες τους άκριτα ακόμα και από ορθόδοξες σελίδες;;; ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΙΔΑΤΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ; "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)". "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)". «Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; (Λουκ. 18, 8)».

  ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
  Ευστάθιος Μοσχοβίτης
  Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20230611000918/http://freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: https://brighteon.social/invite/uB9Kqmyk
  ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ https://rumble.com/v362sf8-only-by-following-the-truth-of-christ-orthodoxly-are-we-within-his-church.html , https://www.brighteon.com/e1d60717-d9e4-443a-a04b-1d817f0027b0 , https://ugetube.com/watch/M9jwqS9DB2CkdZT . Γιατί οι αμετανόητοι αιρετικοί οικουμενιστές πανθρησκειαστές ως ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ έχουν δεχτεί ήδη με την σφραγίδα της αποστασίας τους το χάραγμα του αντιχρίστου 666. Για αυτό οι αντίχριστοι «είτε είναι εκτός είτε εντός του ναού» είναι σίγουρα Εκτός της ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ του αναστημένου Θεανθρώπου Χριστού, των Αποστόλων και αγίων Θεοφόρων Πατέρων μας, Μαρτύρων και Ομολογητών... Την μόνη αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία του «Συμβόλου της Πίστεώς» μας γιατί μόνο αυτή σώζει την αθάνατη ψυχή μας και μας ενώνει με τον Άγιο Θεό Πατέρα μας δια της Σταυροαναστάσιμης αγάπης του αναστημένου Θεανθρώπου Χριστού, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ. (ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ, ΔΟΥΡΕΙΟΥΣ ΙΠΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΥΡΜΗΓΚΟΛΕΟΝΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ... ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ «ΑΓΙΟΣ» ΣΑΝ ΑΥΤΟΥΣ... ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙ). Γιατί «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 34-35)». ΜΑΤΘ. 10, 32-33: "Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ' ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς"... στίχ. 38: "καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος". Γιατί όσο αμαρτωλός και ανάξιος και αν είμαι για να μην χάσω την ελπίδα της σωτηρίας της αθάνατης ψυχής μου Δεν θα σταματήσω να ομολογώ όσο ζω ότι εντός Εκκλησίας είναι μόνο όσοι ακολουθούν εμπράκτως την Αλήθεια του αναστημένου Θεανθρώπου Χριστού και πιστεύουν ορθόδοξα http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm και όχι όσοι αιρετικοί οικουμενιστές πανθρησκειαστές αμετανόητοι ψευδεπίσκοποι (το βδέλυγμα της ερημώσεως) κατέχουν τους ναούς και προδίδουν σαν τον Ιούδα τον αναστημένο Θεάνθρωπο Χριστό και την Μία Άγια Ορθόδοξη Εκκλησία του με την αντίχριστη σιωνιστική παναίρεση πανθρησκεία του οικουμενισμού (Βίντεο Ντοκουμέντο) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX . Γιατί θέλουν από ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ να μεταβληθούμε σε ένα ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ ενωμένο αντίχριστο παναιρετικό οικουμενιστικό σώμα των προδρόμων του αντιχρίστου. Οι πρώτοι χριστιανοί δεν έριχναν ούτε λίγο λιβάνι, θυμίαμα στον αντίχριστο αυτοθεοποιημένο αυτοκράτορα Νέρωνα και στα είδωλά του για να μην λάβουν το αντίχριστο πνευματικό χάραγμα της αποστασίας, για να μην προδώσουν την Μία Αγία ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού και να μην χάσουν την αθάνατη ψυχή τους στην αιώνια κόλαση, θυσιάζοντας την πρόσκαιρη ζωή τους και προτιμώντας να τους φάνε τα λιοντάρια στις αρένες. Εμείς σήμερα θα συμπροσευχόμαστε και θα μνημονεύουμε τους αμετανόητους αιρετικούς οικουμενιστες πανθρησκειαστές ψευδεπισκόπους, προδρόμους του αντίχριστου για να γινόμαστε ένα αντίχριστο παναιρετικό πανθρησκειακό σώμα μαζί τους ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ παρακούοντας την εντολή του Θεού για να χάσουμε την αθάνατη ψυχή μας στην αιώνια κόλαση; Γιατί είναι σαφέστατη η εντολή του Χριστού και της Μίας Αγίας Εκκλησίας του ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΙΣΤΟΥΜΕ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)» http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm . Γιατί δεν είναι δυνατόν να προδώσουμε την εν Χριστώ Ελευθερία της αθάνατης ψυχής μας, που μας χάρισε ο Θεός, λαμβάνοντας και υπογράφοντας την ψηφιακή ταυτότητα του αντίχριστου κράτους των σοδομοβο(υ)λευτών με τσίπ καταδότη του αντιχρίστου 666 https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.htm , που ψήφισαν στην σοδομοβουλή... Όπως θεσμοθέτησαν και το σύμφωνο συμβίωσης των σοδομιστών και νομιμοποίησαν την διαστροφή του φύλου ακόμη και των ανήλικων παιδιών 15 ετών. Το οποίο μάλιστα «τσιπ rfid=μικροεπεξεργαστή» της ψηφιακής ταυτότητας ανακοίνωσε χωρίς αιδώ ο Σατανιστής υφυπουργός Λιβάνιος στην σοδομοβουλή τον Σεπτέμβριο του 2021 ότι πρώτα θα εμφυτευθεί στα κατοικίδια ζώα και μετά στον άνθρωπο https://rumble.com/v2z72o4-england-abolished-digital-citizenship-id-with-antichrist-informant-chip-666.html και κανείς αντίχριστος παράλογος χιτλεροσταλινικός σοδομοβουλευτής δεν αντέδρασε… Αποκάλυψη του Ιωάννου, κεφάλαιο 13, στίχοι 15-18: 15 "καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 16 καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς΄=666". Μερικοί πλανεμένοι αμετανόητοι αιρετικοί οικουμενιστές Ιούδες σαν τον Δομέτιο Αμβρακιώτη ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ στην σελίδα https://orthodox-voice.blogspot.com/2023/08/blog-post_7.html κατηγορούν ΜΕ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ τους αποτειχισμένους από την παναίρεση του οικουμενισμού που αντιστέκονται ομολογιακά άχρι θανάτου… και μάλιστα ρωτάνε ακόμα με κουτοπονηριά που είδατε το επερχόμενο όχι μόνο πνευματικό αλλά και υλικό χάραγμα της ταυτότητας του τελευταίου αντιχρίστου 666! Τα πειραματικά σατανοκορωνοεμβόλια mRNA νανοτεχνολογίας, αυτοκτονική ψυχοκτονική γενοκτονική ρωσική ρουλέτα θανάτου και γενετικής μετάλλαξης της ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ έχουν προκαλέσει πρωτοφανή παγκόσμια γενοκτονία... Γιατί τα σανανοκορωνοεμβόλια προκάλεσαν σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης μέσα σε 2 έτη, από το 2020 μέχρι το τέλος του 2022 στις ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ, 82.171 ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions . Τα σατανοκορονοεμβόλια παράχθηκαν από κυτταρικές σειρές δολοφονημένων εμβρύων από έκτρωση και πώς θα τα δεχθούμε στο σώμα μας χωρίς να γινόμαστε συνυπεύθυνοι των δολοφονιών; Το σατανοκορωνοεμβόλιο δίνεται μαζί με ένα ψηφιακό πιστοποιητικό ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του εμβολιασμένου με QR CODE, ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666 https://norfid.wordpress.com/bar-code/iερά-μονή-oσίου-γρηγορίου-o-γραμμικός-κώ/ και ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.htm ... μαζί με την νέα επιβαλλόμενη ψηφιακή κάρτα εργασίας και ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των εργαζομένων πλέον https://rumble.com/v2z72o4-england-abolished-digital-citizenship-id-with-antichrist-informant-chip-666.html . Συνοψίζοντας πώς θα υπογράψουμε την ψηφιακή ταυτότητα χωρίς να γνωρίζουμε τα κρυπτογραφημένα δεδομένα που αποθηκεύονται στο τσιπ καταδότη του αντίχριστου 666; (βιντεο) https://rumble.com/v2pz4sj-rfidchip-666-from-world-antichrist-genocidal-dictatorship.html , https://www.brighteon.com/57275d88-116e-4777-9da9-9861dd912c4f , https://ugetube.com/watch/11JXRPoe5H9zw3P . Τα προσωπικά μας δεδομένα και ότι άλλο αποθηκεύεται κρυπτογραφημένο στο μικροτσίπ microchip της ψηφιακής χρεωστικής, πιστωτικής ή άλλης κάρτας ταυτοποίησης δεν είναι προσβάσιμα στον κάτοχό της και δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε γιατί δεν είναι απλό συμβατικό έγγραφο αλλά κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό. Επομένως πως ζητάτε παράνομα και αντισυνταγματικά να την υπογράψουμε και να την αποδεχτούμε αντίχριστοι δικτάτορες, παραβιάζοντας την εν Χριστώ ελευθερία της αθάνατης ψυχής μας που είναι αναφαίρετο δώρο του Αγίου Τριαδικού Θεού στον άνθρωπο; Όπως την κάρτα εργασίας σήμερα και την επίσης παράνομη ψηφιακή ταυτότητα αύριο μεθαύριο με τσιπ καταδότη του αντιχρίστου 666; http://www.freevolition.gr/666.htm Ο άγιος Παΐσιος ο αγιορείτης: Η επαλήθευση της προφητείας για το χάραγμα του αντιχρίστου 666 σε συνάρτηση με την αντίχριστη σιωνιστική παναίρεση πανθρησκεία του οικουμενισμού (Βίντεο Ντοκουμέντο) https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27 , https://ugetube.com/watch/F4SZghzlbRuFGi5 . Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666, papandreou vs clegg. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2z72o4-england-abolished-digital-citizenship-id-with-antichrist-informant-chip-666.html , https://www.brighteon.com/10b2b210-9d79-49d5-9683-f8613a26b572 , https://ugetube.com/watch/gzHwMFok4UTXhSo . «Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ...» ΥΓ. Έως πότε θα κατηγορούν με παράλογο αντίχριστο μίσος δημόσια οι αμετανόητοι αιρετικοί οικουμενιστές πανθρησκειαστές τους ορθόδοξους αποτειχισμένους από την παναίρεση του οικουμενισμού και θα δημοσιεύονται οι αιρετικές συκοφαντίες τους άκριτα ακόμα και από ορθόδοξες σελίδες;;; ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΙΔΑΤΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ; "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)". "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)". «Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; (Λουκ. 18, 8)». ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ευστάθιος Μοσχοβίτης Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20230611000918/http://freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr . ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: https://brighteon.social/invite/uB9Kqmyk
  0 Σχόλιο 0 Μοιράστηκε
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ NTOKOYMENTO) https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27 , https://ugetube.com/watch/F4SZghzlbRuFGi5 .

  ΑΣ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΤΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΟΛΥΝΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΩΛΟΘΥΤΑ... ΔΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ "ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ" ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΛΑΘΗ ΣΤΟ «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ https://www.scribd.com/document/391487633/ΣΗΜΕΙΑ-ΤΩΝ-ΚΑΙΡΩΝ-ΑΓ-ΠΑΙΣΙΟΥ-3-ΕΓΓΡΑΦΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΚΑΙ-ΑΓΙΟΥ-ΟΡΟΥΣ-ΦΕΚ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ » (ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ) ΠΟΥ ΕΛΑΒΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΜΟΝΑΧΟ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ (ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟ; ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ.

  ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ, ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ 666 ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ. "ΠΟΙΟΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΘΑ ΥΠΕΓΡΑΦΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ - ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΘΙΣΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ=ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ; ΟΧΙ, ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΘΕΟΣΔΟΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ".
  Η Αγγλία προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών της κατήργησε την ηλεκτρονική Ταυτότητα Κάρτα παρακολούθησης των πολιτών και τις βάσεις δεδομένων (δείτε στο βίντεο ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/7b8ad937-44dc-4451-8e5b-fbf502fc81a7 )". Ακόμα και ένας "τρελός" δεν θα υπέγραφε την Ταυτότητά του χωρίς να μπορεί να δει το κρυπτογραφημένο περιεχόμενό της στο τσιπάκι=μικροεπεξεργαστή!...

  Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666, papandreou vs clegg. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2z72o4-england-abolished-digital-citizenship-id-with-antichrist-informant-chip-666.html , https://www.brighteon.com/10b2b210-9d79-49d5-9683-f8613a26b572 , https://ugetube.com/watch/gzHwMFok4UTXhSo .

  ΕΠΕΙΔΗ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΧΡΙΣΤΕΜΠΟΡΟΙ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ, ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, ΣΚΟΠΙΜΑ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΕΙ ΕΞΑΡΧΗΣ ΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΤΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΑΠΕΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ, ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ, ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗΣ, ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΟΥΤΕ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΚΑΙ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ -ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ) ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 (ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ http://www.freevolition.gr​/orthodoxy-homology.htm (ΜΑΤΘ. 10, 32-33 "Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ' ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς") … ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο).

  ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού (ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ) ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr​/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο).

  Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm " (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , https://rumble.com/vhp893-29730567.html ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.

  ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
  Ευστάθιος Μοσχοβίτης
  Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20230531143516/http://www.freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .

  Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ NTOKOYMENTO) https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27 , https://ugetube.com/watch/F4SZghzlbRuFGi5 . ΑΣ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΟΤΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΟΛΥΝΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΩΛΟΘΥΤΑ... ΔΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ "ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ" ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ ΛΑΘΗ ΣΤΟ «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ https://www.scribd.com/document/391487633/ΣΗΜΕΙΑ-ΤΩΝ-ΚΑΙΡΩΝ-ΑΓ-ΠΑΙΣΙΟΥ-3-ΕΓΓΡΑΦΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΚΑΙ-ΑΓΙΟΥ-ΟΡΟΥΣ-ΦΕΚ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ » (ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ) ΠΟΥ ΕΛΑΒΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΜΟΝΑΧΟ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ (ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟ; ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ, ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ 666 ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ. "ΠΟΙΟΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΘΑ ΥΠΕΓΡΑΦΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ - ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΘΙΣΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ=ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ; ΟΧΙ, ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΘΕΟΣΔΟΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ". Η Αγγλία προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών της κατήργησε την ηλεκτρονική Ταυτότητα Κάρτα παρακολούθησης των πολιτών και τις βάσεις δεδομένων (δείτε στο βίντεο ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/7b8ad937-44dc-4451-8e5b-fbf502fc81a7 )". Ακόμα και ένας "τρελός" δεν θα υπέγραφε την Ταυτότητά του χωρίς να μπορεί να δει το κρυπτογραφημένο περιεχόμενό της στο τσιπάκι=μικροεπεξεργαστή!... Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666, papandreou vs clegg. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2z72o4-england-abolished-digital-citizenship-id-with-antichrist-informant-chip-666.html , https://www.brighteon.com/10b2b210-9d79-49d5-9683-f8613a26b572 , https://ugetube.com/watch/gzHwMFok4UTXhSo . ΕΠΕΙΔΗ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΧΡΙΣΤΕΜΠΟΡΟΙ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ, ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, ΣΚΟΠΙΜΑ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΕΙ ΕΞΑΡΧΗΣ ΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΤΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΑΠΕΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ, ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ, ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗΣ, ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΟΥΤΕ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΚΑΙ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ -ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ) ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 (ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ) ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ http://www.freevolition.gr​/orthodoxy-homology.htm (ΜΑΤΘ. 10, 32-33 "Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ' ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς") … ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο). ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού (ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ) ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr​/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm " (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , https://rumble.com/vhp893-29730567.html ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ευστάθιος Μοσχοβίτης Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20230531143516/http://www.freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
  0 Σχόλιο 0 Μοιράστηκε
 • Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666, papandreou vs clegg. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ https://rumble.com/v2z72o4-england-abolished-digital-citizenship-id-with-antichrist-informant-chip-666.html , https://www.brighteon.com/10b2b210-9d79-49d5-9683-f8613a26b572 , https://ugetube.com/watch/gzHwMFok4UTXhSo .

  ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2pz4sj-rfidchip-666-from-world-antichrist-genocidal-dictatorship.html , https://www.brighteon.com/57275d88-116e-4777-9da9-9861dd912c4f , https://ugetube.com/watch/11JXRPoe5H9zw3P .

  ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ MICROCHIP ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΠΩΣ ΖΗΤΑΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ, ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ; ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΥΡΙΟ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ME ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666; http://www.freevolition.gr/666.htm , http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
  Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...)
  http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)

  Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.

  ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού (ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ) ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο).

  Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.
  "ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666.

  «Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ...»

  82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .

  ΘΑΝΑΤΟ-ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΨΥΧΕΣ ΣΚΟΡΠΙΣΑΝ ΜΕ ΚΟΡΩΝΟΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΨΟΦΗΣΕΙΣ; ΟΧΙ ΨΗΦΟ ΣΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΥΣΑΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2lptnu-world-antichrist-genocidal-dictatorship-with-covid-vaccines-of-death-666.html , https://www.brighteon.com/93a5f1ff-dfff-4cda-a06b-43f71a3b6d47 , https://ugetube.com/watch/OFvG6bZxQjEDG5e .

  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ, ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2i3jjk-christ-is-risen-to-save-our-immortal-soul.html , https://www.brighteon.com/f8d3b1ff-e74d-4000-b695-ffcf7b51dbb9 , https://ugetube.com/watch/hYDOWtBjzRDFPV5 .

  ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΕΞΑΓΓΕΛΛΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΕΝΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΛΕΪΖΕΡ (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/dca61668-31cb-4951-ad21-2dd2357f379f , https://ugetube.com/watch/a6VZKP3CgoMt8fo , https://rumble.com/vnx80t--666-.html . ΚΑΝΕΙΣ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.

  ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΘΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ; ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΑΓΜΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 https://rumble.com/v1czj7b-antichrist-rfid-chip-666-mark-of-the-beast.html , https://www.brighteon.com/f32425d3-7550-4487-8255-df44857def0e , https://ugetube.com/watch/wAhQlm8bGjt8Azj .

  Ο ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΔΙΚΤΑΤΩΡ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΑ ΜΕ 2.403.918 ΨΗΦΟΥΣ, ΟΧΙ 40.79% ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 24,20% ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 9.932.761 ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΕΧΟΝΤΕΣ 4.039.656 ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΩΔΙΑ, ΚΑΛΠΟΝΟΘΕΙΑ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2pcsy5-fakelections-in-hellas-by-genocide-dictatorship-with-covidvaccines-of-death.html , https://www.brighteon.com/cf974cd9-2751-4f0c-adb8-f6874eec67fb , https://ugetube.com/watch/qhk8dVhJiP8bPg9 . ΠΗΓΗ: https://ekloges.ypes.gr/current/v/home/parties/2/ .

  ΔΕΝ ΜΕ ΣΚΟΤΩΣΕ Ο ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΣΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΑΛΛΑ Η ΑΝΕΡΓΙΑ, Η ΑΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΙΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΕΧΤΗΚΑ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΩ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΩΣ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΕΜΒΟΛΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΩ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ https://www.brighteon.com/d27604a9-6d26-4b3b-8120-81bceafc0fdb , https://rumble.com/v2ppmsy-christ-give-us-free-immortal-soul-for-his-love-paradise-with-orthodox-faith.html , https://ugetube.com/watch/uKSkNpx4Xxrccd5 .

  ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
  Ευστάθιος Μοσχοβίτης
  Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20230531143516/http://www.freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666, papandreou vs clegg. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ https://rumble.com/v2z72o4-england-abolished-digital-citizenship-id-with-antichrist-informant-chip-666.html , https://www.brighteon.com/10b2b210-9d79-49d5-9683-f8613a26b572 , https://ugetube.com/watch/gzHwMFok4UTXhSo . ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2pz4sj-rfidchip-666-from-world-antichrist-genocidal-dictatorship.html , https://www.brighteon.com/57275d88-116e-4777-9da9-9861dd912c4f , https://ugetube.com/watch/11JXRPoe5H9zw3P . ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ MICROCHIP ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΠΩΣ ΖΗΤΑΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ, ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ; ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΥΡΙΟ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ME ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666; http://www.freevolition.gr/666.htm , http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm . Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο) Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού (ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ) ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ. "ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666. «Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ...» 82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions . ΘΑΝΑΤΟ-ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΨΥΧΕΣ ΣΚΟΡΠΙΣΑΝ ΜΕ ΚΟΡΩΝΟΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΨΟΦΗΣΕΙΣ; ΟΧΙ ΨΗΦΟ ΣΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΥΣΑΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2lptnu-world-antichrist-genocidal-dictatorship-with-covid-vaccines-of-death-666.html , https://www.brighteon.com/93a5f1ff-dfff-4cda-a06b-43f71a3b6d47 , https://ugetube.com/watch/OFvG6bZxQjEDG5e . ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ, ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2i3jjk-christ-is-risen-to-save-our-immortal-soul.html , https://www.brighteon.com/f8d3b1ff-e74d-4000-b695-ffcf7b51dbb9 , https://ugetube.com/watch/hYDOWtBjzRDFPV5 . ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΕΞΑΓΓΕΛΛΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΕΝΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΛΕΪΖΕΡ (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/dca61668-31cb-4951-ad21-2dd2357f379f , https://ugetube.com/watch/a6VZKP3CgoMt8fo , https://rumble.com/vnx80t--666-.html . ΚΑΝΕΙΣ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΘΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ; ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΑΓΜΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 https://rumble.com/v1czj7b-antichrist-rfid-chip-666-mark-of-the-beast.html , https://www.brighteon.com/f32425d3-7550-4487-8255-df44857def0e , https://ugetube.com/watch/wAhQlm8bGjt8Azj . Ο ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΔΙΚΤΑΤΩΡ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΑ ΜΕ 2.403.918 ΨΗΦΟΥΣ, ΟΧΙ 40.79% ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 24,20% ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 9.932.761 ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΕΧΟΝΤΕΣ 4.039.656 ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΩΔΙΑ, ΚΑΛΠΟΝΟΘΕΙΑ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2pcsy5-fakelections-in-hellas-by-genocide-dictatorship-with-covidvaccines-of-death.html , https://www.brighteon.com/cf974cd9-2751-4f0c-adb8-f6874eec67fb , https://ugetube.com/watch/qhk8dVhJiP8bPg9 . ΠΗΓΗ: https://ekloges.ypes.gr/current/v/home/parties/2/ . ΔΕΝ ΜΕ ΣΚΟΤΩΣΕ Ο ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΣΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΑΛΛΑ Η ΑΝΕΡΓΙΑ, Η ΑΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΙΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΕΧΤΗΚΑ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΩ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΩΣ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΕΜΒΟΛΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΩ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ https://www.brighteon.com/d27604a9-6d26-4b3b-8120-81bceafc0fdb , https://rumble.com/v2ppmsy-christ-give-us-free-immortal-soul-for-his-love-paradise-with-orthodox-faith.html , https://ugetube.com/watch/uKSkNpx4Xxrccd5 . ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ευστάθιος Μοσχοβίτης Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20230531143516/http://www.freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
  2 Σχόλιο 0 Μοιράστηκε
 • Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ https://rumble.com/v2vxhzq-the-truth-behind-the-global-antichrist-plandemic-genocidal-dictatorship.html , https://www.brighteon.com/78727ee5-e0f4-4947-954b-cf06562c45cc , https://ugetube.com/watch/uQvH4QbDzGXqdvV .
  Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.

  ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού (ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
  ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο).
  Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 http://www.freevolition.gr/666.htm ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.
  "ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666.

  82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .

  «Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ...»

  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ, ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2i3jjk-christ-is-risen-to-save-our-immortal-soul.html , https://www.brighteon.com/f8d3b1ff-e74d-4000-b695-ffcf7b51dbb9 , https://ugetube.com/watch/hYDOWtBjzRDFPV5 .

  ΘΑΝΑΤΟ-ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΨΥΧΕΣ ΣΚΟΡΠΙΣΑΝ ΜΕ ΚΟΡΩΝΟΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΨΟΦΗΣΕΙΣ; ΟΧΙ ΨΗΦΟ ΣΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΥΣΑΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2lptnu-world-antichrist-genocidal-dictatorship-with-covid-vaccines-of-death-666.html , https://www.brighteon.com/93a5f1ff-dfff-4cda-a06b-43f71a3b6d47 , https://ugetube.com/watch/OFvG6bZxQjEDG5e . ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΕΝ ΤΟΥΤΩ † ΝΙΚΑ.

  ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
  Ευστάθιος Μοσχοβίτης http://www.freevolition.gr/cv.htm
  Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20230603232859/http://www.freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ https://rumble.com/v2vxhzq-the-truth-behind-the-global-antichrist-plandemic-genocidal-dictatorship.html , https://www.brighteon.com/78727ee5-e0f4-4947-954b-cf06562c45cc , https://ugetube.com/watch/uQvH4QbDzGXqdvV . Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού (ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ) ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 http://www.freevolition.gr/666.htm ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ. "ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666. 82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions . «Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ...» ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ, ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2i3jjk-christ-is-risen-to-save-our-immortal-soul.html , https://www.brighteon.com/f8d3b1ff-e74d-4000-b695-ffcf7b51dbb9 , https://ugetube.com/watch/hYDOWtBjzRDFPV5 . ΘΑΝΑΤΟ-ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΨΥΧΕΣ ΣΚΟΡΠΙΣΑΝ ΜΕ ΚΟΡΩΝΟΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΨΟΦΗΣΕΙΣ; ΟΧΙ ΨΗΦΟ ΣΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΥΣΑΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2lptnu-world-antichrist-genocidal-dictatorship-with-covid-vaccines-of-death-666.html , https://www.brighteon.com/93a5f1ff-dfff-4cda-a06b-43f71a3b6d47 , https://ugetube.com/watch/OFvG6bZxQjEDG5e . ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΕΝ ΤΟΥΤΩ † ΝΙΚΑ. ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ευστάθιος Μοσχοβίτης http://www.freevolition.gr/cv.htm Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20230603232859/http://www.freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
  0 Σχόλιο 0 Μοιράστηκε
 • Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΥΝΟΝΘΥΛΕΥΜΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ, ΤΟΥ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ, ΦΙΛΙΟΚΒΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΝΕΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ https://rumble.com/v2savve-heretics-monks-of-mounten-athos.html , https://www.brighteon.com/53d34421-183a-4de3-a17b-3bcae1fa6667 , https://ugetube.com/watch/4VvJf1p3miHcKpG .
  ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΟΝΘΥΛΕΥΜΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ, ΤΟΥ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ, ΑΡΕΙΑΝΙΣΜΟΥ, ΦΙΛΙΟΚΒΕ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ (ΜΕΡΙΚΟΙ ΡΩΤΑΝΕ ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ «ΑΛΑΘΗΤΟΣ» ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ, ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙ ΝΕΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΜΒΡΟΣΙΟ ΣΑΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΔΗΘΕΝ… ΔΙΚΟΛΑΒΟΙ… "ΑΓΙΟΙ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΚΑΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ… cherouvim.agion.oros@gmail.com , kalligrafos.67@gmail.com , a.o.888@αγιορειτων-πατερων.gr ."

  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΝΑΟ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΙΕΡΕΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ, ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΟΥΤΕ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΓΙΑΤΙ "ΧΩΡὶΣ ΕΜΟΥ ΟΥ ΔΥΝΑΣΘΕ ΠΟΙΕΙΝ ΟΥΔΕΝ (ΙΩΑΝ. 15, 5)". ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΩΝΕΙΤΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟ (ΤΟΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΜΒΡΟΣΙΟ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ) ΕΝΑΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ; ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΝΕΤΕ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΕΝΩ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΝΑΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟ… Ο ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟΣ (ΑΠΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟ ΙΕΡΕΑ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ) ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΑΠΟΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΘΕΙ Ο ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ. ΕΞΑΛΛΟΥ ΠΑΛΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΟΤΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΦΑΝΕΡΑ ΣΕ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ (ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΑΙΡΕΣΗ) ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΑΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΟΧΙ ΠΡΙΝ ΒΓΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ... ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ ΕΙΧΕ ΚΑΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΤΙΜΟΥΣΕ ΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΕ ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)». ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Β΄ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1, στίχοι: 9 "πᾶς ὁ παραβαίνων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. 10 εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε· 11 ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς".
  .

  ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΣΤΕΛΝΕΤΕ EMAILS ΚΑΙ ΡΩΤΑΤΕ ΑΝ ΤΑ ΕΛΑΒΑ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΤΕ;
  ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ. ΕΙΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΑΜΒΡΟΣΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΣΑΣ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΟΤΑΝ ΣΑΣ ΡΩΤΑΩ, ΩΣ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ ΩΣ ΜΟΝΑΧΟΙ ΜΑΛΙΣΤΑ; ΤΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΣΑΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑ (ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ) ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΩΣ ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ; (ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΜΕ ΠΑΡΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΩ…).

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΓΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΑ ΟΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ (ΕΙΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ Ή ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ)… ΓΙΑΤΙ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ, ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ-ΑΝΙΕΡΗ ΣΥΝΟΔΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΝΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ... ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΑΝ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΟΥΤΕ ΤΟΤΕ ΑΠΟΧΩΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΕ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΧΙΑ ΩΡΑΙΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΑΣΦΑΙΡΟΥΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX .
  ΜΗΠΩΣ ΑΔΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ; ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».

  "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)". "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)".

  Μέγας Αθανάσιος
  «Ἐάν ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφονται καί σκανδαλίζωσι τόν λαόν, χρή αὐτούς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον ἤ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆνα&iota